Søk - Innhold
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Dokumenter
Nettlenker
Kalenderhendelser
Lag og foreninger
 1. Siste nytt
 2. Aktuelt NÅ
 3. Ledige stillinger
 4. Tomter

Nye veinavn i Nye Lyngdal

Følgende veier får nytt navn etter vedtaket i Tjenesteutvalget den 22.11.2018 Moneveien endres til Monebakken Lølandsveien endres til Lølandslonveien Neseveien endres til Neset ...

Ledige stillinger i Lister barnevern

Lister barnevern lyser ut to stillinger som kontaktperson, og to midlertidige stillinger som miljøarbeidere med søknadsfrist 2.januar. Det søkes via Farsund kommunes nettsider. ...

Vannmåleravlesing

Det er nå tid for å lese av vannmålerne. Avlesning kan foretas fra dags dato til 15. januar.

Ledige stillinger januar 2019

Vi lyser ut ledige stillinger som helsesøster og legesekretær i Audnedal helse, samt pedagogisk leder i barnehagene både på Byremo og Konsmo. Søknadsfrist er 2.januar.

Digihjelp-midler til Audnedal

Gode nyheter for biblioteket i Audnedal og kommunens innbyggere som har behov for veiledning innen digital kompetanse. ...

Meld deg på Gratis Foreldrekurs

Har du barn og ønsker verktøy i rollen din som forelder? Vi starter i Januar opp med kurs i Trygghetssirkelen(COS-Circle of security).

Drømmestipendet 2019

Husk å søke Drømmestipendet innen 25 januar 2019 til:

Formannskapets innstilling til handlings…

Her kan du lese formannskapets innstilling til Kommunestyrets behandling av Handlingsplan 2019-2022 og Budsjett 2019. Kommunestyret skal behandle dette 13.desember. Kommunestyrets ...

Informasjon om pakkeforløp for psykisk h…

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, ...

Første storkontrakt for nye Lyngdal sign…

  Aspit AS har signert en historisk avtale med nye Lyngdal kommune om IKT-drift.

Opptak fra møtet i Fellesnemda 22.11.201…

Her ser du opptaket fra møtet i fellesnemnd nye Lyngdal torsdag 22. november.

Rådmannens budsjettforslag

Her følger rådmannens forslag til Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019. Disse ble presentert i kommunestyremøtet torsdag 08.11.2018. Vedlagt er også presentasjonen som ble...

Søknad om reisestøtte for studenter

Bakgrunn for ordningen Det er ønskelig for Audnedal kommune å beholde de unge bosatt i kommunen så lenge de studerer. Det gir dem stemmerett ved lokalvalg. Dette er viktig slik at ...

Ny fastlege i Audnedal kommune

Tor Jakob Rørvik er ansatt som ny fastlege i Audnedal kommune. Han starter 29.11.18 og han vil da overta alle pasientene på lista til Trine Nordstrøm. Trine Nordstrøm sin siste dag...

Samlet seg om nytt kommunevåpen

Fellesnemnda for nye Lyngdal samlet seg torsdag om forslag til nytt kommunevåpen for den nye kommunen.

SÅNN BLIR NYE LYNGDAL KOMMUNE

Forslaget til administrativ organisering i nye Lyngdal kommune er nå klart. Her kan du se kartet.

Søk om næringsmidler

Det kan søkes om tilskudd fortløpende gjennom året, og første bevilgningsmøte er 1.november Den årlige rammen er på 350.000 kr. Det er utarbeidet en oversikt over hva som skal med ...

GLEDER I TRAVLE HVERDAGER

Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral samarbeider om å arrangere LEVEL:START et kurs for småbarnsforeldre. Kontakt Irlin Frigstad i Audnedal for mer informasjon og se inf...

Avduking av flypropellen

Søndag 16. september kl 13.00 blir det avduking av flypropellen på Konsmo. Propellen får enpermanent plass i Konsmo sentrum, og blir kommunens viktigste minnesmerke fra 2. verdensk...

Ny informasjonsbrosjyre på vei

En ny informasjonsbrosjyre om nye Lyngdal kommune distribueres i uken før påske til alle husstander i Audnedal og Lyngdal. Pass på så du ikke kaster den! Den inneholder blant anne...

Klikk på lenkene under for:

INFOEN 

KALENDER FOR LAG og FORENINGER

Ledige stillinger i Lister barnevern

Lister barnevern lyser ut to stillinger som kontaktperson, og to midlertidige stillinger som miljøarbeidere med søknadsfrist 2.januar. Det søkes via Farsund kommunes nettsider.

Les mer …

Ledige stillinger januar 2019

Vi lyser ut ledige stillinger som helsesøster og legesekretær i Audnedal helse, samt pedagogisk leder i barnehagene både på Byremo og Konsmo. Søknadsfrist er 2.januar.

Les mer …

SØKNADSSKJEMA LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG LÆRERSTILLING

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

fra kr. 60.000 - 80.000 
 fra kr. 60.000-125.000
(NB! se også nye reguleringsplaner under utarbeidelse)

Reguleringsplaner med nye tomter:

Reguleringsplan for Byremo sentrum 

Reguleringsplan for Konsmo sentrum

 

Reguleringsplan for Storkemoen, Konsmo (kontakt Konsmohus, tlf 38 28 13 00, e-post: )

Andre eldre reguleringsplaner med ledige tomter:

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  På forespørsel  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   På forespørsel  Jørgen Helle -  918 35 911

Nye reguleringsplaner under utarbeidelse (her må det tas forbehold om endringer i tomter):

Reguleringsplan for Lindåsen

Reguleringsplan for Lunden

Reguleringsplan for Helle – Øydneskleiv

For spørsmål om planarbeid, ta kontakt med Kari Røynlid, e-post:

Tomter i uregulerte områder:

Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers søke om å få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknad. Søknaden må då behandles etter jordloven (§12) og plan- og bygningsloven (§19) i LNF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 

 

Avtale om fiberutbygging

Skrevet av Hallgeir Fiddan . Publisert . Sist endret . i kategorien IT

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

 

 

Vedtak i  Kommunestyret - 10.09.2015 – sak 67/15:

Det inngås avtale med Altifiber A/S i henhold til vedlagte avtale. Følgende områder vedtas utbygd:

 • Øvre Ågedal/Selandsdalen
 • Ytre Ågedal
 • Grindheim/Botnan
 • Øvre Øydna
 • Vårdal
 • Strisland/Solberg/Langsnes
 • Vestre Sveindal/Smedsland
 • Gislefoss/Listad
 • Ytre Flottorp
 • Butveit
 • Dalan ( ikke «indre dalan»,1 hus med enekostnad på ca 200 000)
 • Ås
 • Øvre Flottorp

Samlet beløp Kr 5.372.000.- i tillegg kommer de 250.000.- i prosjektstøtte fra tilskuddsordningen

Kr 450.000 settes av i en pott for å kunne støtte alternative løsninger til de hus med fast bosettning /eller tilflyttes, som ikke får tilbud om fiber i denne pakken.

Til fordeling til de grendelag/velforeninger(Birkeland/Fiddansprosjektet, Høyland, Øygarden / Ågedalstø) som har ordnet dette med stor dugnadsinnsats bevilges kr 150.000.-

Formannskapet får fullmakt til å lage regler for de to siste punktene og fordele midlene etter skjønnsmessig vurdering.

Det settes av kr 500.000.- til uforutsett

Kommunen har i handlingsplanen for 2015-2018 satt av kr. 1,5 mill til prosjektet. I tillegg har vi statsstøtten på til sammen kr. 250.000. Det tilleggs bevilges kr. 4.972.000.- for å finansiere prosjektet,  beløpet tas fra  verdireguleringsfondet til Kraftfondet.

Formannskapet holdes fortløpende orientert om fremdriften/gjennomføringen, og kan ta de beslutninger som trengs i denne forbindelse.

Audnedal kommune anser det som ønskelig at områder som verken har mobildekning eller internett, samt området med stor grad av næringsvirksomhet, prioriteres.

Tags: nye nettsider