Søk - Innhold
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Dokumenter
Nettlenker
Kalenderhendelser
Lag og foreninger
  1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter

Skatteoppkreveren i Audnedal flyttes fra…

Som et ledd i den forestående kommunesammenslåingen så er det inngått avtale om en samordning av skatteoppkreverfunksjon mellom Audnedal og Lyngdal kommune fra 1. januar 2019. Ska...

Ledig topplederstilling i Nye Lyngdal ko…

Spennende topplederstilling i nye Lyngdal kommune venter på rette person. Kommunalsjef for samskaping og innovasjon, er det muligheten du har ventet på? Søknadsfrist er 6. februar...

Bestill legetime på nett

Audnedal legekontor - nå kan legetimen bestilles på nettet

Er du på jakt etter sommerjobb?

Vi lyser ut stillinger som ferievikarer sommeren 2019. Det er behov for hjelp på Audnedal bo- og dagsenter, Audnedal omsorgssenter, og på renhold ved Sundet og neste badeplass. Søk...

Ledige stillinger januar 2019

Vi lyser ut ledige stillinger som lærervikar ved Konsmo skole og en fast stilling som BPA ved Audnedal helse. Søknadsfrist er 25.januar.

Betalingssatsene og gebyrene for 2019

Betalingssatsene og gebyrene for 2019 er fastsatt av kommunestyret i møtet 13.012.2018. Her kan du se en oversikt over disse. Du finner dem også på via linken på framsida {phocado...

Vedtatt budsjett 2019

Kommunestyret har vedtatt budsjettet for 2019. Her kan du se behandling og vedtak i saken samt rådmannens budsjettdokument oppdatert med vedtaket til kommunestyret. {phocadownload...

Nye veinavn i Nye Lyngdal

Følgende veier får nytt navn etter vedtaket i Tjenesteutvalget den 22.11.2018 Moneveien endres til Monebakken Lølandsveien endres til Lølandslonveien Neseveien endres til Neset ...

Vannmåleravlesing

Det er nå tid for å lese av vannmålerne. Avlesning kan foretas fra dags dato til 15. januar.

Digihjelp-midler til Audnedal

Gode nyheter for biblioteket i Audnedal og kommunens innbyggere som har behov for veiledning innen digital kompetanse. ...

Meld deg på Gratis Foreldrekurs

Har du barn og ønsker verktøy i rollen din som forelder? Vi starter i Januar opp med kurs i Trygghetssirkelen(COS-Circle of security).

Drømmestipendet 2019

Husk å søke Drømmestipendet innen 25 januar 2019 til:

Informasjon om pakkeforløp for psykisk h…

  Hva er pakkeforløp? Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig venteti...

Første storkontrakt for nye Lyngdal sign…

  Aspit AS har signert en historisk avtale med nye Lyngdal kommune om IKT-drift.

Opptak fra møtet i Fellesnemda 22.11.201…

Her ser du opptaket fra møtet i fellesnemnd nye Lyngdal torsdag 22. november.

Rådmannens budsjettforslag

Her følger rådmannens forslag til Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019. Disse ble presentert i kommunestyremøtet torsdag 08.11.2018. Vedlagt er også presentasjonen som ble...

Søknad om reisestøtte for studenter

Bakgrunn for ordningen Det er ønskelig for Audnedal kommune å beholde de unge bosatt i kommunen så lenge de studerer. Det gir dem stemmerett ved lokalvalg. Dette er viktig slik at ...

Ny fastlege i Audnedal kommune

Tor Jakob Rørvik er ansatt som ny fastlege i Audnedal kommune. Han starter 29.11.18 og han vil da overta alle pasientene på lista til Trine Nordstrøm. Trine Nordstrøm sin siste dag...

Samlet seg om nytt kommunevåpen

Fellesnemnda for nye Lyngdal samlet seg torsdag om forslag til nytt kommunevåpen for den nye kommunen.

SÅNN BLIR NYE LYNGDAL KOMMUNE

Forslaget til administrativ organisering i nye Lyngdal kommune er nå klart. Her kan du se kartet.

Klikk på lenkene under for:

INFOEN 

KALENDER FOR LAG og FORENINGER

Ledig topplederstilling i Nye Lyngdal kommune

Spennende topplederstilling i nye Lyngdal kommune venter på rette person. Kommunalsjef for samskaping og innovasjon, er det muligheten du har ventet på? Søknadsfrist er 6. februar.

Les mer …

Er du på jakt etter sommerjobb?

Vi lyser ut stillinger som ferievikarer sommeren 2019. Det er behov for hjelp på Audnedal bo- og dagsenter, Audnedal omsorgssenter, og på renhold ved Sundet og neste badeplass. Søknadsfrist er 2.februar.

Les mer …

Ledige stillinger januar 2019

Vi lyser ut ledige stillinger som lærervikar ved Konsmo skole og en fast stilling som BPA ved Audnedal helse. Søknadsfrist er 25.januar.

Les mer …

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

fra kr. 60.000 - 80.000 
 fra kr. 60.000-125.000
(NB! se også nye reguleringsplaner under utarbeidelse)

Reguleringsplaner med nye tomter:

Reguleringsplan for Byremo sentrum 

Reguleringsplan for Konsmo sentrum

 

Reguleringsplan for Storkemoen, Konsmo (kontakt Konsmohus, tlf 38 28 13 00, e-post: )

Andre eldre reguleringsplaner med ledige tomter:

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  På forespørsel  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   På forespørsel  Jørgen Helle -  918 35 911

Nye reguleringsplaner under utarbeidelse (her må det tas forbehold om endringer i tomter):

Reguleringsplan for Lindåsen

Reguleringsplan for Lunden

Reguleringsplan for Helle – Øydneskleiv

For spørsmål om planarbeid, ta kontakt med Kari Røynlid, e-post:

Tomter i uregulerte områder:

Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers søke om å få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknad. Søknaden må då behandles etter jordloven (§12) og plan- og bygningsloven (§19) i LNF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 

 

Status kommunereformen

Skrevet av Hallgeir Fiddan . Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Midtre Agder

Åserals innbyggere blir anbefalt å stemme nei til sammenslåing med både Midtre Agder og Indre Agder av både av ordfører og kommunestyret. Åsdølene skal gjennomføre folkeavsteming om dette samtidig med kommunevalget, så resultatet av dette vil komme i løpet av mandagskvelden. Dersom resultatet følger anbefalingene fra kommunestyret, har vi ikke lenger noe Midtre Agder alternativ. Arbeidet om et Midtre Agder står dermed på vent til dette er avgjort.

Lyngdal 3 (4)

Under kan du lese møtereferatet fra styringsgruppas møte den 1.september. Kort oppsummert forteller det om at prosessen mot en intensjonsavtale mellom Lyngdal, Hægebiostad og Audnedal fortsetter, og at den forhåpentligvis er klar etter den 17.september. Etter at intensjonsavtalen er klar vil vi innkalle til folkemøter og dere vil motta informasjonsskriv i posten i løpet av oktober. Så skal det avholdes en rådgivende folkeavstemming den 15. og 16. november. 

Samarbeidet holder fortsatt døren åpen for at Lindesnes kommune skal bli den 4 kommunen i samarbeidet, selv om de foreløpig har vedtatt og vente med avgjørelsen. 

Nullalternativet (Audnedal består som en egen kommune)

Strategisk plangruppe ba torsdag 03.09.15 rådmannen komme med en kortfattet vurdering av økonomiske konsekvenser av nullalternativet for Audnedal kommune ut fra signaler som er gitt om nytt inntektssystem. Du kan lese hele vedlegget under.
I oppsummeringen sier rådmannen følgende:
"Siden ikke forslag til nytt inntektssystem foreligger ennå, er det vanskelig å komme med tydelige konklusjoner. Men ut fra de signaler som regjeringen har gitt og de utredninger som er gjort rundt inntektssystemet, tyder alt på at endringene i inntektssystemet vil slå svært negativt ut for Audnedal kommune dersom kommunen velger å fortsette som egen kommune («0-alternativet»)."