Søk - Innhold
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Dokumenter
Nettlenker
Kalenderhendelser
Lag og foreninger
  1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter

Ledig stilling som helsesekretær

Vi lyser ut en sommervikarstilling/vikarstilling som helsesekretær på legekontoret. Søknadsfrist er 31.mars.

Tilgang til PressReader i bibliotekene

Les aviser og tidsskrifter gratis på telefonen, nettbrett eller PC.

Vi søker rektor til Konsmo skole

Det er nå ledig fast 100% stilling som rektor med tiltredelse fra 01.08.2019. Søknadsfrist er 31.mars.

Medarbeider på vei, bygg og grønt

Tekniske tjenester har ledig vikariat stilling som medarbeider på vei, bygg og grønt med søknadsfrist 20.mars.

Tildeling av støtte til integreringsfrem…

Det lyses nå ut midler til integreringsfremmende tiltak.

Kulturmidler Hovedrunde

Kulturmidler i hovedrunde lyses nå ut. Lokale lag og foreninger i Audnedal kan søke. ...

Eiendomsskattelistene 2019

Eiendomsskattelista er lagt ut på servicekontoret på rådhuset, Konsmo, og på Audnedal omsorgssenter, Byremo, i perioden 01.03. – 22.03.2019. Listene legges også ut digitalt her på ...

Lyst på sommerjobb i Audnedal?

Det Gamle Posthuset har ledig to stillinger som sommerguider sesongen 2019.

Hjelp for pårørende etter rasulykka i Ås…

Dersom du har behov for å snakke med nokon etter rasulykka, så kan desse personane kontaktast: Grete Bortelid, kriseteamet Åseral, tlf 90501335 Siv Jordbruen...

Valg 2019

Informasjon Audnedal og Lyngdal slås sammen til en kommune fra 1.1. 2020. Men valget i 2019 gjennomføres som om Audnedal og Lyngdal allerede er én kommune – heretter kalt Lyngdal ...

Skatteoppkreveren i Audnedal flyttes fra…

Som et ledd i den forestående kommunesammenslåingen så er det inngått avtale om en samordning av skatteoppkreverfunksjon mellom Audnedal og Lyngdal kommune fra 1. januar 2019. Ska...

Bestill legetime på nett

Audnedal legekontor - nå kan legetimen bestilles på nettet

Rentefrie investeringslån til landbruk o…

Kommunestyret vedtok i sitt møte 13. desember 2018 å innføre en ordning med rentefrie investeringslån til landbruk og andre næringsvirksomheter med søknadsfrist i 2019. Det er avsa...

Betalingssatsene og gebyrene for 2019

Betalingssatsene og gebyrene for 2019 er fastsatt av kommunestyret i møtet 13.012.2018. Her kan du se en oversikt over disse. Du finner dem også på via linken på framsida {phocado...

Vedtatt budsjett 2019

Kommunestyret har vedtatt budsjettet for 2019. Her kan du se behandling og vedtak i saken samt rådmannens budsjettdokument oppdatert med vedtaket til kommunestyret. {phocadownload...

Nye veinavn i Nye Lyngdal

Følgende veier får nytt navn etter vedtaket i Tjenesteutvalget den 22.11.2018 Moneveien endres til Monebakken Lølandsveien endres til Lølandslonveien Neseveien endres til Neset ...

Personvernombud

Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere. Personvernombud i Audnedal kommune er Birger Abrahamsen. Han kan kontakt...

Digihjelp-midler til Audnedal

Gode nyheter for biblioteket i Audnedal og kommunens innbyggere som har behov for veiledning innen digital kompetanse. ...

Meld deg på Gratis Foreldrekurs

Har du barn og ønsker verktøy i rollen din som forelder? Vi starter i Januar opp med kurs i Trygghetssirkelen(COS-Circle of security).

Informasjon om pakkeforløp for psykisk h…

  Hva er pakkeforløp? Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig venteti...

Klikk på lenkene under for:

INFOEN 

KALENDER FOR LAG og FORENINGER

Ledig stilling som helsesekretær

Vi lyser ut en sommervikarstilling/vikarstilling som helsesekretær på legekontoret. Søknadsfrist er 31.mars.

Les mer …

Vi søker rektor til Konsmo skole

Det er nå ledig fast 100% stilling som rektor med tiltredelse fra 01.08.2019. Søknadsfrist er 31.mars.

Les mer …

Medarbeider på vei, bygg og grønt

Tekniske tjenester har ledig vikariat stilling som medarbeider på vei, bygg og grønt med søknadsfrist 20.mars.

Les mer …

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

fra kr. 60.000 - 80.000 
 fra kr. 60.000-125.000
(NB! se også nye reguleringsplaner under utarbeidelse)

Reguleringsplaner med nye tomter:

Reguleringsplan for Byremo sentrum 

Reguleringsplan for Konsmo sentrum

 

Reguleringsplan for Storkemoen, Konsmo (kontakt Konsmohus, tlf 38 28 13 00, e-post: )

Andre eldre reguleringsplaner med ledige tomter:

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  På forespørsel  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   På forespørsel  Jørgen Helle -  918 35 911

Nye reguleringsplaner under utarbeidelse (her må det tas forbehold om endringer i tomter):

Reguleringsplan for Lindåsen

Reguleringsplan for Lunden

Reguleringsplan for Helle – Øydneskleiv

For spørsmål om planarbeid, ta kontakt med Kari Røynlid, e-post:

Tomter i uregulerte områder:

Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers søke om å få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknad. Søknaden må då behandles etter jordloven (§12) og plan- og bygningsloven (§19) i LNF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 

 

"Julegaver" til Audnedal

Skrevet av Hallgeir Fiddan . Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Biblioteket har fått 40.000 fra Nasjonalbiblioteket til utstyr som skal forbedre de omreisende kulturarrangementene med nytt lyd og sceneutstyr. Tidligere har de også fått samme sum til kulturarrangement fra Fylkesbiblioteket. De skryter av samarbeidet i MÅHA som svært vellykket.

Konsmoparken har fått 230.000 av Gjensidigestiftelsen til det planlagte fitnessanlegget. Dermed får prosjektet Konsmoparken mange har stilt spørsmål ved to gode nyheter i samme uke. I gårsdagens kommunestyremøte kunne dere også se at planene fortsatt er svært reelle, og selv om det altså tar lenger tid enn håpet, så blir det snart en Konsmopark.

I kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet som ble vedtatt torsdag 10.desember kan dere dessuten lese følgende om planene:

- grunnarbeidet skal starte i desember 2015
- fiskeplass i 2016 (se pkt 7)
- toalett- og lageranlegg skal stå ferdig 2016 (se pkt 9)
- turstier i 2016 (se pkt 8)
- aktivitetsområde for barn i 2017 (se pkt 11)
- elvesti - fase 2 i 2017 (se pkt 10)
- Lagune/stupe og aktivitetsanlegg i 2017 (se pkt. 12)

Naturklatrejungel og grillplass er allerede på plass. I tillegg gjør altså de 230.000 til fitnessanlegg (se pkt 3) at også dette prosjektet får fortgang på seg.

Konsmoparken handlingsplanen

Forklaring til kart Konsmoparken:

1. Naturklatrejungel
2. Utgraving og erosjonssikring badeplass
3. Treningshjørne
4. Grillplass
5. Aktivitetsområde ungdom/voksne - sandvolleyball
6. Rekreasjonsområde
7. Fiskeplass – ligger nord for parken men har tilknytning til området gjennom elvesti 
8. Konsmoparken turstier (rød og svart stiplet linje inne i området)
9. Toalett og lager
10. Elvesti, fase 2 – ligger utenfor, men med tilknytning til parken og fiskeplass lenger nord 
11. Aktivitetsområde barn
12. Lagune, stupe- og aktivitetslek

Tags: jul