Hvordan tildeles adressenummer?

Publisert . Sist endret . i kategorien Tekniske tjenester

veinavnliteTeknisk enhet i kommunen tildeler adressenummer.

Hovedregelen er at hus på høyre side av veien får oddetallsnummer og hus på venstre side av veien får partallsnummer.

Regulerte boligfelt
I tettbebygde/regulerte boligfelt følger nummereringen i hovedsak kanten av veien inn i stikkveier, gårdsplasser o.l. sett fra startpunktet av veien. Adressenummer blir reservert der det er påregnelig med fremtidig utbygging eller omregulering. Hus i sideveier uten eget navn blir i hovedsak nummerert som vist på figuren nedenfor:

Adressetildeling

Spredt bosetting
Ved spredt bosetning benyttes avstandsnummerering. Da blir det satt av et adressenummer per 10 meter vei. For eksempel får et hus som har avkjøring på høyre side, 2570 meter fra startpunktet, adressenummer 257. Ligger huset på venstre side får det nr. 258. Ligger avkjøringen 18 km fra startpunktet, får huset adressenummer 1800 om det ligger på venstre side og 1801 om det ligger på høyre side av veien sett i fra startpunktet.
NB! Enkelte husstander i kommunen har tatt i bruk uoffisielle adresser. Dette gjelder bl.a. boligfeltene Hårtveitshei, Øvre Helle, Furumoen og Lyngbakken. Disse uoffisielle veiadressene blir dessverre ikke mulig å overføre til offisielle veiadresser.

Tags: nye nettsider