Vedlikehold av kommunale veilys i Audnedal:

Publisert . Sist endret . i kategorien Tekniske tjenester

Kommunen drifter veilys i kommunale områder

I tillegg tilegg drifter vi også en liten del av veilysene langs fylkesveiene.

Fra 01.05.2012 er det Mesta som utfører vedlikeholdet.

Til Informasjon har Mesta Vanligvis 4 gjennomkjøringer i Året.

 

Hvordan melde feil:

Alle feilmeldinger skal meldes Audnedal Kommune Servicekontoret

Tlf 38 28 20 00. eller på e-post.  

Servicekontoret vil videresende meldingen til Mesta.

Hva skal meldes:

Mørke lamper skiftes automatisk ved hver gjennomkjøring og er derfor ikke nødvendig å melde.

Lamper som blinker skiftes også ved hver gjennomkjøring. Disse kan være vanskeligere å oppdage og det er ønskelig at disse meldes til Servicetorget med angivelse av sted.

Andre feil og mangler:

Tilfeller som at en liten eller større del av et anlegg er uten Lys Meldes også til Servicekontoret. Dette gjelder også skader som påføres anleggene.

Tekn Enhet.

Tags: nye nettsider