Bilførere 18-24 se her!

Publisert . Sist endret . i kategorien Nullvisjonen

Nullvisjonen-logo-2013Nullvisjonsprosjektet i Åseral, Audnedal og Marnardal ønsker å videreføre ungdomsprosjektet for de mellom 18 – 24 år, og starter opp på ny i april/mai 2013.

Hensikten er å sette fokus på trafikksikkerhet og kjøreatferd, hvor grunnpilarene bruke sikkerhetsutstyr, holde fartsgrense og kjøre rusfritt, er særdeles viktige. Som bonus for deltakelse venter billig bilforsikring pluss tur til Rudskogen eller bilreperasjoner for 4000 kr. Hopp på nå!

Deltaker forplikter seg til følgende:

• Jeg skal kjøre slik at verken jeg, eller andre utsettes for fare i trafikken
• Jeg skal alltid følge trafikkreglene
• Jeg skal tilstrebe å være et godt forbilde for andre i trafikken
• Jeg har ansvar for utlån av egen bil
• Jeg skal delta på obligatoriske kurs/samlinger i forbindelse med prosjektet
• Jeg er kjent med at brudd på disse punktene medfører ekskludering fra prosjektet

Obligatoriske kurs/samlinger:

• Fire samlinger om trafikksikkerhet og lignende. Inkl 18pluss kurs
• Alle vil få mulighet for å tegne billigere bilforsikring ved 18pluss kurs.

Bli med på ungdomsprosjektet 2013!!!!!!

Les om fjorårets tur til Rudskogen

Deltakeropplysning:

Navn og fødselsdato:______________________________, __/__-__
Adresse:_________________________________________________
Telefonnummer:__________________________________________
Registreringsnummer på bil:________________________________
Hjemkommune:___________________________________________

Premier ved gjennomført prosjekt:

Deltaker velger en av følgende premier ved gjennomført prosjekt:
Enten:
• Opplevelsesdag på Rudskogen motorsportsenter. Både go kart og kjøring på bane med BMW 325i

Eller:
• Reparasjon på bil for inntil kr 4000,-

Påmelding til Nullvisjonen:
Kontaktperson: Bjørn Ivar Birkeland, prosjektleder Nullvisjonen
E – post:  
Telefon/sms: 91 86 25 97