Ungdomsprosjekt 2012 - Nullvisjonen

Publisert . Sist endret . i kategorien Nullvisjonen

NullvisjonsprosjektetNullvisjonsprosjektet i Åseral, Audnedal og Marnardal ønsker å videreføre ungdomsprosjektet for de mellom 18 – 24 år, og starter opp på ny 26. april 2012.

Hensikten er å sette fokus på trafikksikkerhet og kjøreatferd, hvor grunnpilarene bruke sikkerhetsutstyr, holde fartsgrense og kjøre rusfritt, er særdeles viktige.

 

Deltakelse i prosjektet innebærer at deltaker må undertegne kontrakt med Nullvisjonen, hvor begge parter må forholde seg til visse forpliktelser.

I dokumentet under kan du lese mer om prosjektet. (forpliktelser, goder og konsekvenser)

Kontakt Bjørn Ivar Birkeland for mer info