Ungdomsprosjekt 2011 - Nullvisjonen

Publisert . Sist endret . i kategorien Nullvisjonen

Ungdomsprosjektet 2011 på rrudskogenNullvisjonsprosjektet i Åseral, Marnardal og Audnedal startet opp et ungdomsprosjekt tilpasset bilførere i alderen 18 – 25 år.

For å bli med i prosjektet måtte deltakerne signere en kontrakt med Nullvisjonen. Her signerer man at man skal alltid følge trafikkreglene, og ikke utsette seg selv eller andre for fare i trafikken, og samtidig være et godt forbilde for andre i trafikken. Brytes disse punktene vil man bli ekskludert fra prosjektet.

 

Ungdomsprosjektet startet i mai, og vil avsluttet i oktober. I løpet av denne perioden ble det avholdt tre samlinger for deltakerne, som alle var obligatoriske for å få fullført prosjektet. Disse samlingene bestod av informasjon om opplegget, og om Nullvisjonen. Ikke minst vil det gå på trafikksikkerhet og skadestedsbehandling. Den tredje samlingen var på Skandinavisk trafikksenter i Kristiansand – et 18+ kurs. Her fikk deltakerne prøve seg på glattkjøringsbanen i en gammel bil og en ny bil – nettopp for å fokusere på hvor mye bedre og sikrere nyere biler er. Det ble også fokusert på skadested, og ikke minst en opplevelse i TRAFOEN, hvor man er i et rom hvor det spilles en film, og man er tilskuere fra en ulykke skjer – ambulansen kommer – akuttmottak – og til slutt er tilbake på ulykkesstedet igjen. Man sitter da i et filmrom, som om man sitter i en bil og kjører (med utsikt alle veier – som i en bil). Følelsen av at man er tilstede i ulykken er der hele veien.

Hensikten med prosjektet var å komme i kontakt med ungdommer i kommunene, opprette en dialog om trafikksikkerhet. Og ikke minst bevisstgjøring om trafikksikkerhet og valgene man gjør i trafikken. Med dette ønsker vi å oppnå økt kunnskap blant deltakerne.

Dette er høyt prioritert i Nullvisjonens styringsgruppe, hvor alle tre kommunene er representert både administrativt og politisk. Og man ønsker derfor å prioritere dette arbeidet med sikte på ungdommer.

Dermed er det satt av mye midler til premier for gjennomført prosjekt.

Premier:

- Tur til Rudskogen motorsportsenter, hvor man får en opplevelsesdag. Dette vil bli en helg, inkludert reise og overnatting.

- Gratis EU kontroll på egen bil

- Reparasjon av bil for inntil kr 3000,-

- Mulighet for billigere bilforsikring ved deltakelse på 18+ kurs

Dette er kostbare premier, og Nullvisjonen bruker her mye av sine midler. Dermed vil det være naturlig å stille strenge krav til deltakerne, og vi har derfor valgt å gå for kravene som nevnt ovenfor.

24 ungdommer signerte kontrakten, og alle var innforstått med at å oppnå slike premier vil det være naturlig å kreve mye tilbake.

Det er ønske om å kunne få til et lignende ungdomsprosjekt også neste år. Arbeidet med planlegging av et slikt prosjekt for 2012 vil starte før jul.