Avtale om fiberutbygging

Publisert . Sist endret . i kategorien IT

AK kommunevaapen 150x150Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 67/15 - Avtale om utbygging av fiberutbygging i Audnedal kommune. Vedtaket ble enstemmig vedtatt. Vi kommer tilbake med sakspapirene til saken til uka, men dere kan lese dem i innkallingsdokumentet ved å bla litt.

 

 

Vedtak i  Kommunestyret - 10.09.2015 – sak 67/15:

Det inngås avtale med Altifiber A/S i henhold til vedlagte avtale. Følgende områder vedtas utbygd:

 • Øvre Ågedal/Selandsdalen
 • Ytre Ågedal
 • Grindheim/Botnan
 • Øvre Øydna
 • Vårdal
 • Strisland/Solberg/Langsnes
 • Vestre Sveindal/Smedsland
 • Gislefoss/Listad
 • Ytre Flottorp
 • Butveit
 • Dalan ( ikke «indre dalan»,1 hus med enekostnad på ca 200 000)
 • Ås
 • Øvre Flottorp

Samlet beløp Kr 5.372.000.- i tillegg kommer de 250.000.- i prosjektstøtte fra tilskuddsordningen

Kr 450.000 settes av i en pott for å kunne støtte alternative løsninger til de hus med fast bosettning /eller tilflyttes, som ikke får tilbud om fiber i denne pakken.

Til fordeling til de grendelag/velforeninger(Birkeland/Fiddansprosjektet, Høyland, Øygarden / Ågedalstø) som har ordnet dette med stor dugnadsinnsats bevilges kr 150.000.-

Formannskapet får fullmakt til å lage regler for de to siste punktene og fordele midlene etter skjønnsmessig vurdering.

Det settes av kr 500.000.- til uforutsett

Kommunen har i handlingsplanen for 2015-2018 satt av kr. 1,5 mill til prosjektet. I tillegg har vi statsstøtten på til sammen kr. 250.000. Det tilleggs bevilges kr. 4.972.000.- for å finansiere prosjektet,  beløpet tas fra  verdireguleringsfondet til Kraftfondet.

Formannskapet holdes fortløpende orientert om fremdriften/gjennomføringen, og kan ta de beslutninger som trengs i denne forbindelse.

Audnedal kommune anser det som ønskelig at områder som verken har mobildekning eller internett, samt området med stor grad av næringsvirksomhet, prioriteres.

Tags: nye nettsider