It og Økonomi

Personal og Økonomi

Publisert . Sist endret . i kategorien Personal og økonomi

Staben for personal og økonomi består av 4 ansatte.

Staben fører regnskap, årsoppgjør og lønn for kommunen, Audnedal Kirkelig Fellesråd og Audnedal Frivilligsentral. Den bistår også enhetene på oppfølging av budsjett, ved ansettelser og i personalsaker.

Informasjon om likningskontor, skatt og skatteoppkreveren kan du lese mer om på denne siden.

 personalfunksjontelefonnr.
   Runhild Kjeldaas  Personalkonsulent  
   Stine Andersen  Økonomileder
   Wenche Ågedal  Lønningsansvarlig
   Evelyn Smedsland  Sekretær personal
       

 Nyttige telefonnummer eller lenker i forbindelse med Økonomi

 800GJELD (80045353) - økonomirådstelefonen i NAV