Klageadgang

Publisert . Sist endret . i kategorien Omsorgstjenester

Vedtak om institusjonsopphold

Vedtak om institusjonsopphold kan påklages. Klageskjema med veiledning finner du vedlagt vedtaket ditt. Klagen sendes leder av omsorgstjenesten, og omsorgstjenesten vil vurdere vedtaket på nytt. Dersom vedtaket opprettholdes vil saken bli endelig avgjort hos Helsetilsynet i Vest Agder.