Saksbehandlingstid:

Publisert . Sist endret . i kategorien Omsorgstjenester

Du vil snarest og senest innen fire uker få tilsendt vedtak. Av vedtaket går det fram:

· Om institusjonsopphold er innvilget, hva slags opphold og hvor lenge.
· Om institusjonsopphold er avslått. Det er mulig å søke på nytt, dersom situasjonen endres.