Langtidsopphold

Publisert . Sist endret . i kategorien Omsorgstjenester

Fast plass i institusjon tilbys i de tilfeller der personer har et så omfattende omsorgsbehov at dette ikke kan ytes i hjemmet eller i omsorgsbolig. Fast plass i institusjon tilbys ved Audnedal omsorgssenter

Søknader om langtidsopphold behandles ved delegert vedtak. Tjenesten tildeles etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kap. 3§3-2,6c