Avlastningsopphold

Publisert . Sist endret . i kategorien Omsorgstjenester

Avlastningsopphold er opphold som gis for å avlaste den som daglig yter pleie og omsorg eller har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning gis for å hindre utmatting hos omsorgsgiveren og gi mulighet for regelmessig fritid og ferie.

Tjenesten tildeles etter Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 6d

Tilbud om avlastning gis på Audnedal omsorgssenter.

Pris: Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.

Kriterier:
Personer som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet av lengre varighet. Momenter som kan tas i betraktning er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.