Korttidsopphold

Publisert . Sist endret . i kategorien Omsorgstjenester

Korttidsopphold kan søkes når det er behov for opptrening etter skade eller sykdom, eller som avlastning for hjemmesituasjonen.
Bruker får nødvendig korttidsopphold ved sykehjem etter behov.

Et korttidsopphold har alltid en fastsatt startdato og sluttdato.
For korttidsopphold kan kommunen kreve vederlag i henhold til bestemmelse gitt i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. av 26.april 1995.
Tjenesten tildeles etter helse og omsorgstjenesteloven § 3-2,6c og d.

Døgnopphold varer alltid i minst 24 timer. Dag- og nattopphold er et tilbud til personer som har et hjelpebehov som er vanskelig å yte i hjemmet hvor det er behov for kontinuerlig tilsyn.

Korttidsopphold kan omfatte dagopphold, nattopphold og døgnopphold. Oppholdets form og lengde vurderes ut fra omfanget av helsesvikt. Det kan for eksempel være behov for:
· Observasjon og utredning
· Trening/opptrening
· Akutt behov for tilsyn/pleie
· Omsorg og pleie ved livets slutt
· Avlastningsopphold -tiltak for personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.