Audnedal Aktivitetssenter er organisert under Audnedal Omsorgssenter og har oppstart 17.august 2015.

Faglig ansvar:  Daglig leder:  Daglig leder: 
Bjørg Hamran Anny Kvelland Jorunn Flottorp 
Mob. 941 58 519 907 30 889 945 30 938

Pris dagtilbud: Kr 100,-
Personer med vedtak: Gjeldene satser

Egenandel transport:
Etter gjeldene satser:
Kort tur kr. 30,- t/r
Lang tur kr 50,- t/r
Vi jobber med å få til en felles skyssordning med Agder Kollektiv Transport( AKT). Denne ordningen vil bli gjeldene fra januar - 2016. Frem til avtalen er i orden, kan skyss avtales med Anny og Jorunn

Ved fravær:
Dersom du ikke kommer på aktivitetssenteret på avtalt dag, har du eller pårørende ansvar for å gi beskjed til oss!

MANDAG:
AKTIVITETSSTUA, KONSMO,
AUDNEDAL HELSESENTER

TIRSDAG: 
AKTIVITETSTUA, BYREMO,
AUDNEDAL OMSORGSSENTERKL. 09.00.-14.00, BEGGE DAGER

Søknadsskjemaet om omsorgstjenester har fått en tjeneste du kan krysse av for. 


Last ned borsjyren vår under: