Midlertidig endring i tilbudet for gravide

Publisert . Sist endret . i kategorien Audnedal helsestasjon

Mette Skaret Kjos-Hanssen er ansatt i 60 % stilling som jordmor i Audnedal og Marnardal kommune hvor Marnardal er vertskommune. Hun har nå fått seg ny jobb i Lindesnes kommune og fratrer sin stilling 01.03.17. Marnardal kommune har avventet å lyse ut stillingen i påvente av en avklaring om kommunesammenslåing «Nye Lindesnes». For at vi skal ha et tilbud med jordmortjeneste fra 01.03.17 har vi fått en midlertidig avtale med Lyngdal kommune for de som ønsker svangerskapskontroll hos jordmor.

De som ikke ønsker å gå til jordmor kan eventuelt få oppfølging hos sin fastlege. Vi presiserer at dette er en midlertidig løsning og at vi jobber med å få tilstedeværelse av jordmor på Audnedal helsesenter så snart som mulig.

Jordmor kan nås på helsestasjonen i Lyngdal på telefon 38 33 40 90.

Ledende helsesøster i Audnedal kommune Vibeke Vegtun vil ta oppfølging etter fødsel.  Henvendelser og spørsmål ang svangerskap/fødsel  kan rettes til helsestasjonen i Audnedal på telefon 480 43 244

Tags: nye nettsider