Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Publisert . Sist endret . i kategorien Audnedal helsestasjon

Alle kvinner født 1991 og senere får fra 1 november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarande infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.  

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

I Audnedal kommune gjennomføres dette på helsestasjonen, og kvinner i målgruppen bes kontakte helsestasjonen på tlf: 3828 1510 for timebestilling i helsestasjonens åpningstid.

Oppstart av programmet og timebestilling blir fra 1. februar 2017.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine


Med hilsen

Heidi Mosfjell Frigstad,
Elisabeth Hærås Sæløen
og Anette Honnemyr

Konstituert helsesøstrer
Audnedal kommune 

Tags: nye nettsider