Vold i nære relasjoner

vold i naer

Vold i nære relasjoner er et utbredt problem i samfunnet. I tillegg til de økonomiske konsekvensene av vold som er beregnet til å utgjøre ca. 4-6 milliarder kroner i året i Norge, kommer de store menneskelige omkostningene i form av lidelser og ødelagte liv. Ny kunnskap og forskning på vold viser at barn som lever med vold på sikt risikerer å utvikle psykiske-, fysiologiske-, sosiale og somatiske lidelser (Onyskiv 2003).

Med kunnskap om de alvorlige skadevirkningene volden forårsaker, oppfordres alle voksne til ikke snu seg vekk, men våge å si fra. Statistisk sett er det dessverre slik at i de fleste skoleklasser og barnehagegrupper vil det være barn og ungdommer som lever med vold i hjemmet. Det betyr at de fleste av oss en eller annen gang i livet vil være den «naboen» som bør se og er den som kan hjelpe. Taushet omkring familievold kan bidra til at vold i hjemmet kan fortsette i årevis bak lukkede dører. Derfor oppfordres vi alle til å:

«Si det som det er»!  

Informasjon til Veileder (Vold i nære relasjoner)

Publisert . Sist endret . i kategorien Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner utøves ofte i hjemmet der en skulle forvente å være trygg!

Vi vet også at vold utøves i alle samfunnslag og vi vet at konsekvensene kan være katastrofale for dem som blir utsatt for/ eller er vitne til vold. 

Viste du at det i våre 5 kommuner i Lindesnesregionen er det anslagsvis:

-  over 400 barn fra 0-18 år som har vært utsatt for / eller blir utsatt for grov vold fra sine foreldre

Hvor lite skal du finne deg i?

Publisert . Sist endret . i kategorien Vold i nære relasjoner

HvorLite kampanjeelement litePolitiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner Hvor lite skal du finne deg i? skal gi økt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen.