skolehelsetjeneste illustrasjonSkolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge som går på skole i Audnedal. Du kan ta direkte kontakt med helsesøster på din skole eller gjennom din kontaktlærer eller sosiallærer.

Målet med tjenesten

• å fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge
• å fremme gode sosiale og miljømessige forhold
• å forebygge sykdom og skade

Skolehelsetjenesten er til stede på alle barneskoler og ungdomsskoler i kommunen. Skolehelsetjenesten kan tilby råd og veiledning knyttet til fysisk og psykisk helse, seksualitet, samlivsbrudd hos foreldre, med mer.

Skolehelsetjenesten er også ansvarlig for vaksinasjoner og har regelmessig undervisning i klassene om helserelaterte temaer. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Ofte hjelper det å prate med en voksen, men noen ganger trenger man mer hjelp. Da kan Skolehelsetjenesten sette deg i kontakt med f.eks. fastlege, tannlege, fysioterapeut eller psykolog.

Kontaktinformasjon

Konstituert helsesøster på Byremo videregående skole og Konsmo skole

Elisabeth Hærås Sæløen tlf. 908 05 778
E-post: 

Helsesøster Byremo ungdomsskole og Byremo barneskole:

Heidi Mosfjell Frigstad tlf. 468 45 232
E-post: