Tilbud for barn og foreldre

Publisert . Sist endret . i kategorien Artikler til modell

Tilbudsstige1

I Audnedal kommune ønsker vi å bidra til at foresatte får hjelp og støtte i oppgaven med å sikre barn en trygg oppvekst. Kommunen har flere ulike tilbud som foresatte og barn kan benytte seg av: Les mer om alle tilbudene under Audnedal helse:  http://www.audnedal.kommune.no/organisasjon/helse-sosial-og-omsorg/audnedal-helse

Tilbud:

Vi har i dokumentet under delt inn tilbudene etter alder: (pr 23.mars 2018)

  • Helsestasjonen
  • Barnehagealder
  • Barneskolealder
  • Ungdomsskolealder
  • Videregående/voksne

pdfBeskrivelse_av_tiltak_i_kommunen_2018._2.pdf

 

Er du bekymret for et barn?

Dersom du er bekymret for barn i ditt nærmiljø, enten fordi du opplever at de voksne:

  • Ruser seg på alkohol eller annet
  • Er voldelige
  • Er krenkende (seksuelt)
  • Ikke tar seg av barna på en adekvat måte

- meld saken til barnevernet. Det er barnas fremtid som er det viktige.

Hægebostad og Audnedal barnevernstjeneste: tlf. 38 34 91 50. .

Vakttelefon utenom åpningstider (Fra 15.00 - 08.00):  Tlf: 38 07 54 00

Trykk her for å lese mer om hva barnevernet kan hjelpe med

10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet

 

Mistanke / bekymring om vold eller overgrep?

Privatpersoner som har en mistanke / en bekymring om et barn blir utsatt for vold eller overgrep kan henvende seg til et tverrfaglig og tverretatlig konsultasjonsteam for råd. 

Henvendelsene behandles anonymt.

Kontakt konsultasjonsteamet(Bufetat, Agder barne- og familiesenter) tlf.: 466 18 115