Samarbeidsmøte mellom helse, NAV og oppvekst

Publisert . Sist endret . i kategorien Artikler til modell

Samarbeidsmøte

Ledere fra ulike tjenesteområder i kommunen har regelmessige møter hvor det samarbeides om å finne fram til gode fellesskapsløsninger i det forebyggende arbeidet.

Møtedeltakere

- Enhetsleder for helse

- Kommunalleder helse, sosial og omsorg

- Kommunalleder oppvekst

- Leder for NAV

- Leder for barnevern

- Ledende helsesøster

- Fastlege og helsestasjonslege

- Kommuneoverlege

 

Sammensetningen i denne gruppen er dynamisk og kan endres etter hvilke oppgaver som skal løses.