Tilbud for barn og foreldre Tilbud for barn og foreldre Brukermedvirkning Handlingsplaner Statlige føringer Samarbeidsmøte mellom Helse, NAV og Oppvekst Sammen om barn Image Map

Tilbud for barn og foreldre

Publisert . Sist endret . i kategorien Artikler til modell

Tilbudsstige1

I Audnedal kommune ønsker vi å bidra til at foresatte får hjelp og støtte i oppgaven med å sikre barn en trygg oppvekst. Kommunen har flere ulike tilbud som foresatte og barn kan benytte seg av: Les mer om alle tilbudene under Audnedal helse:  http://www.audnedal.kommune.no/organisasjon/helse-sosial-og-omsorg/audnedal-helse

Tilbud:

Vi har i dokumentet under delt inn tilbudene etter alder: (pr 23.mars 2018)

  • Helsestasjonen
  • Barnehagealder
  • Barneskolealder
  • Ungdomsskolealder
  • Videregående/voksne

pdfBeskrivelse_av_tiltak_i_kommunen_2018._2.pdf

 

Er du bekymret for et barn?

Dersom du er bekymret for barn i ditt nærmiljø, enten fordi du opplever at de voksne:

  • Ruser seg på alkohol eller annet
  • Er voldelige
  • Er krenkende (seksuelt)
  • Ikke tar seg av barna på en adekvat måte

- meld saken til barnevernet. Det er barnas fremtid som er det viktige.

Hægebostad og Audnedal barnevernstjeneste: tlf. 38 34 91 50. .

Vakttelefon utenom åpningstider (Fra 15.00 - 08.00):  Tlf: 38 07 54 00

Trykk her for å lese mer om hva barnevernet kan hjelpe med

10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet

 

Mistanke / bekymring om vold eller overgrep?

Privatpersoner som har en mistanke / en bekymring om et barn blir utsatt for vold eller overgrep kan henvende seg til et tverrfaglig og tverretatlig konsultasjonsteam for råd. 

Henvendelsene behandles anonymt.

Kontakt konsultasjonsteamet(Bufetat, Agder barne- og familiesenter) tlf.: 466 18 115