Kreftkoordinator avsluttes

Publisert . Sist endret . i kategorien Kreftkoordinator

Prosjektstillingen kreftkoordinator avsluttes 7.mai 2015. 

Kreftkoordinatorstillingen har  først og fremst vært en funksjon for å gi et bedre tilbud til de enkelte pasientene og deres familier gjennom forløpet med kreft. Det har vært  særlig fokus på tidlig fase i forløpet, familier med barn, individuell oppfølging ved sen effekter og koordinering av involverte parter.

Dette har vært et lavterskel tilbud hvor pasient, pårørende og helsepersonell har hatt mulighet til å ta direkte kontakt med kreftkoordinator i forbindelse med spørsmål om kreft, eller om tilbud til kreftrammede i eller utenfor kommunen.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Kreftforeningen og kommunene. I 2012 ga Kreftforeningen midler til opprettelse av 97 kreftkoordinatorstillinger i 148 kommuner over hele landet. I 2013 ble det ytterligere utlyst 10 millioner til nye stillinger og 29 nye stillinger i 63 kommuner ble opprettet i 2013.

I Lindesnesregionen(Marnardal, Audnedal, Åseral, Lindesnes og Mandal) avsluttes prosjektstillingen Kreftkoordinator 7.mai 2015.

Er du kreftrammet og har spørsmål om tilbud i din kommune, kan du henvende deg til Koordinerende Enhet i din hjemkommune.