Kommunalt kriseteam Audnedal

Kommunalt Kriseteam

Publisert . Sist endret . i kategorien Kriseteamet

Kommunalt kriseteam i Audnedal kommune

Målsetting:

Mennesker som utsettes for alvorlige livshendelser skal få tilbud om hjelp og videre oppfølging.

Kriseteamet kan fungere som et støtteapparat for personer som har vært utsatt for store psykiske påkjenninger og kan tre inn ved alvorlige hendelser som for eksempel ulykker, selvmord og andre uforutsette situasjoner.

Teamets mandat er forankret i kommunens plan for kriseledelse, og skal delta både ved akutte behov for emosjonell støtte i en pågående krise, samt bistå med etterarbeid og eventuelt henvisninger til nødvendig oppfølging av kommunens innbyggere der det er behov.

Navn Stilling Adresse Telefon
Anna Løwenhamn Psykiatrisk sykepleier. Leder av kriseteam Konsmo 945 30 937
Irlin Frigstad Leder helse Konsmo 414 68 645

Elisabeth Hærås Sæløen

Konstiuert helsesøster Konsmo 908 05 778
Ann-Margret Haaland Kommunelege Byremo 952 45 089
Geir Ola Tveit

Prest,
Hverdager fra 08-17

Byremo 958 08 836
Vakthavende prest Henvendelser fra 17 til 08, samt helg/helligdag Mandal 382 61 811
Odd Arvid Johannesen

Lensmann

Svennevik, Lindesnes 480 34 465