Folkehelseundersøkelse i Vest-Agder for første gang

Publisert . Sist endret . i kategorien Folkehelsekoordinator

rullestolbruker om høstenBlir nasjonal pilot:

-Blir du spurt om å delta, håper vi du vil svare ja. Det sier folkehelsekoordinator i Audnedal kommune, Cecilie Christine Hunt. For første gang kartlegges vestegdenes levekår, trivsel og helse gjennom en stor folkehelseundersøkelse som starter i denne uken. – Svarene er viktige for å gjøre tiltakene mot levekårsutfordringene på Sørlandet mer treffsikre, sier Cecilie.

I de kommende ukene gjennomføres undersøkelsen i Vest-Agder. Til sammen 8000 personer i fylket er trukket ut til å være med i ”Folkehelseundersøkelsen – helse og trivsel 2015”som omhandler helse i vid forstand i form av levevaner og levekår.

Undersøkelsen, som er den første i sitt slag i Norge. Den gjennomføres av TNS Gallup på vegne av Aust-Agder, Vest-Agder og Vestfold fylkeskommuner og Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen går ut fylkesvis og vil gi kommunene og fylkeskommunen et bedre grunnlag for å ta beslutninger som fremmer gode levekår og trivsel, det forteller fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman.

 

Folkehelse mer enn turgåing

- I undersøkelsen spørres det om alt fra trivsel i nærmiljø til tilgjengelighet til offentlige bygg og offentlig transport, vurdering av egen helsetilstand, sosial kontakt, mengden av stillesitting, funksjonsnedsettelse, psykiske plager, tannhelse, støy i bomiljøet, fysisk aktivitet, kulturtilbud, matvaner og bruk av tobakk og alkohol, sier Cecilie.

- Kommunene i Vest-Agder etterspør god, lokal folkehelsestatistikk. Gjennom denne undersøkelsen vil vi kunne hjelpe kommunene med å få oversikt slik at de kan innrette folkehelsearbeidet sitt mest mulig effektivt, sier Terje Damman og avslutter med en appell:

- Det er selvfølgelig frivillig å delta i undersøkelsen, men vi oppfordrer alle som blir trukket ut og får undersøkelsen tilsendt i Vest-Agder til å stille opp. Ved å svare kan du være med å påvirke fremtidens levekår i din kommune, sier Terje Damman.

Resultatene fra folkehelseundersøkelsen forventes å foreligge våren 2016.

Lenke til FHI: http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/folkehelseundersokelsen-2015

Lenke til vaf.no: http://www.vaf.no/45431.aspx