Målet med familiestøtteprosjektet er å gi hjelp til barn, unge og familier som sliter med små og store utfordringer i hverdagen. Erfaring viser at små justeringer ofte kan være nok til å skape en positiv forandring.

Familiestøtte er et "lavterskeltilbud" til  familier i Audnedal kommune. "Lavterskel" betyr at alle kan ta kontakt direkte med oss som arbeider i prosjektet.

Les mer om familiestøtte i folderen under:For tiden er ingen ansatt som familiekonsulent.
Ta kontaktmed koordinerende enhet ved Irlin Frigstad ved behov

tlf 38 28 20 00 / mobil 41 46 83 45 

E-post: