Kommunepsykolog for barn opptil 18 år

Kommunepsykologen er et tilbud til barn fra 0-18 år og deres familie, der målet er å:

  • Fremme psykisk og fysisk helse hos barnet/ungdommen
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdommer og skader

Kommunepsykologen samarbeider med andre tjenester og enheter i kommunen om å gi et best mulig tilbud til familien og barn/ungdom i alderen 0-18 år.

Vi jobber forebyggende og er opptatt av å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Kommunepsykologen har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon:

Kommunepsykologen er tilstede i Audnedal hver fredag.

Kommunepsykolog
Guro Høiland
Tlf: 46808405
E-post: 

Postadresse

Lindesnes kommune
V/ Guro Høiland
Postboks 183
4524 Lindesnes

Besøksadresse:
Audnedal Helsesenter
Kvåsheiveien 1
4525 KONSMO