Audnedal helse ved enhetsleder har funksjon som "koordinerende enhet" for kommunens habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, samt det overordnede ansvaret for arbeidet med individuell plan(IP). Kontakttelefon 38 28 20 00.