Informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus

Publisert . Sist endret . i kategorien Audnedal Helse

 

Hva er pakkeforløp?

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1. januar 2019.

I lenken under kan du lese mer om de ulike pakkeforløpene for psykisk helse og rus, barn og unge.

https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er:

Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet

Sammenhengende og koordinerte pasientforløp

Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging

Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor

Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.

En forløpskoordinator vil følge deg gjennom forløpet.

  • for personer som allerede har behandler/koordinator innen psykisk helse og rus i kommunen er det naturlig at denne personen ivaretar arbeidet med koordinering
  • for personer som ikke har kontakt med en behandler/koordinator innen psykisk helse og rus i kommune, kontakter du tjenestekontoret på telefonnummeret under.

I vår kommune kan Audnedal Helse kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. 

Kontaktperson er Anna Løwenhamn, Tlf 945 30 937