Prosjekt "Sammen om barn"

Publisert . Sist endret . i kategorien Audnedal Helse

Sammen om barn logo liten

I 2016 fikk Audnedal kommune tildelt midler med formål å utvikle og implementere en kommunal modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av barn av psykisk syke og/eller foreldre som misbruker rus.

Prosjektet har ført til 

- økt fokus på målgruppen

- gjennomgang og kvalitetssikring av prosedyrer

- kompetansehevingsløft

- Bedre samarbeid mellom instanser

- Tydeligere ansvarsfordeling

Ta en titt på vår interaktive modell utviklet i samarbeid med www.Fi3Dan.no 

Elisabeth Hærås Sæløen
Konstituert helsesøster

Mailinn Syvertsen
Ergoterapeut/kostholdsveileder