Pårørendeskolen

Publisert . Sist endret . i kategorien Helse, sosial og omsorg

Høsten 2019 inviterer vi til en kurssamling over 4 kvelder på Kvås barneskole.

Hva er pårørendeskolen?
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Hva inneholder kurset?
Kurset er lagt opp over 4 samlinger med følgende temaer:
 Demens – sykdomslære
 Kommunikasjon/ holdninger
 Bygge opp om det positive
 Når adferd endrer seg
 Pårørenderollen
 Frivillighet/ tjenester
 Velferdsteknologi

For nærmere opplysninger, kontakt:
Lyngdal: Trine Hompland, telefon 97999613

Audnedal: Bjørg Hamran, telefon 94158519
 

LES HELER BROSJYREN PÅ LINKEN UNDER

Brosjyre_parorendeskolen.pdf