Søk - Innhold
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Dokumenter
Nettlenker
Kalenderhendelser
Lag og foreninger
  1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter

Lyst på sommerjobb i Audnedal?

Det Gamle Posthuset har ledig to stillinger som sommerguider sesongen 2019.

Hjelp for pårørende etter rasulykka i Ås…

Dersom du har behov for å snakke med nokon etter rasulykka, så kan desse personane kontaktast: Grete Bortelid, kriseteamet Åseral, tlf 90501335 Siv Jordbruen...

SFO søknadsfrist 1.mars

Vi minner om søknadsfristen til skolefritidsordningen (SFO) som er 1.mars, for både Konsmo skole og Byremo barneskole. Søknadsskjema finner du her  Mer info om SFO finner du...

Ledige stillinger i skole og barnehage

Søknadsskjema for lærere Søknadsskjema øvrige stillinger stillinger   Skole- og barnehageåret 2019/20 i Audnedal kommune  Audnedal kommune arbeider akt...

Valg 2019

Informasjon Audnedal og Lyngdal slås sammen til en kommune fra 1.1. 2020. Men valget i 2019 gjennomføres som om Audnedal og Lyngdal allerede er én kommune – heretter kalt Lyngdal ...

Skatteoppkreveren i Audnedal flyttes fra…

Som et ledd i den forestående kommunesammenslåingen så er det inngått avtale om en samordning av skatteoppkreverfunksjon mellom Audnedal og Lyngdal kommune fra 1. januar 2019. Ska...

Bestill legetime på nett

Audnedal legekontor - nå kan legetimen bestilles på nettet

Rentefrie investeringslån til landbruk o…

Kommunestyret vedtok i sitt møte 13. desember 2018 å innføre en ordning med rentefrie investeringslån til landbruk og andre næringsvirksomheter med søknadsfrist i 2019. Det er avsa...

Betalingssatsene og gebyrene for 2019

Betalingssatsene og gebyrene for 2019 er fastsatt av kommunestyret i møtet 13.012.2018. Her kan du se en oversikt over disse. Du finner dem også på via linken på framsida {phocado...

Vedtatt budsjett 2019

Kommunestyret har vedtatt budsjettet for 2019. Her kan du se behandling og vedtak i saken samt rådmannens budsjettdokument oppdatert med vedtaket til kommunestyret. {phocadownload...

Nye veinavn i Nye Lyngdal

Følgende veier får nytt navn etter vedtaket i Tjenesteutvalget den 22.11.2018 Moneveien endres til Monebakken Lølandsveien endres til Lølandslonveien Neseveien endres til Neset ...

Personvernombud

Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere. Personvernombud i Audnedal kommune er Birger Abrahamsen. Han kan kontakt...

Digihjelp-midler til Audnedal

Gode nyheter for biblioteket i Audnedal og kommunens innbyggere som har behov for veiledning innen digital kompetanse. ...

Meld deg på Gratis Foreldrekurs

Har du barn og ønsker verktøy i rollen din som forelder? Vi starter i Januar opp med kurs i Trygghetssirkelen(COS-Circle of security).

Informasjon om pakkeforløp for psykisk h…

  Hva er pakkeforløp? Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig venteti...

Første storkontrakt for nye Lyngdal sign…

  Aspit AS har signert en historisk avtale med nye Lyngdal kommune om IKT-drift.

Opptak fra møtet i Fellesnemda 22.11.201…

Her ser du opptaket fra møtet i fellesnemnd nye Lyngdal torsdag 22. november.

Rådmannens budsjettforslag

Her følger rådmannens forslag til Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019. Disse ble presentert i kommunestyremøtet torsdag 08.11.2018. Vedlagt er også presentasjonen som ble...

Søknad om reisestøtte for studenter

Bakgrunn for ordningen Det er ønskelig for Audnedal kommune å beholde de unge bosatt i kommunen så lenge de studerer. Det gir dem stemmerett ved lokalvalg. Dette er viktig slik at ...

Slik skjuler du deg for annonsører

Stadig flere nettsteder deler informasjon om deg med store, internasjonale selskaper når du surfer på nettet. Dette kan du gjøre for å gjemme deg.

Klikk på lenkene under for:

INFOEN 

KALENDER FOR LAG og FORENINGER

Lyst på sommerjobb i Audnedal?

Det Gamle Posthuset har ledig to stillinger som sommerguider sesongen 2019.

Les mer …

Ledige stillinger i skole og barnehage

Søknadsskjema for lærere

Søknadsskjema øvrige stillinger stillinger

 

Skole- og barnehageåret 2019/20 i Audnedal kommune 

Audnedal kommune arbeider aktivt med utviklingsarbeid både i skoler og barnehager. Det kan bli ledige stillinger for skole- og barnehageåret 2019-20 og vi vil på denne måten prøve å rekruttere flere dyktige, engasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere.

1. Undervisningsstillinger i grunnskolene og voksenopplæringen.  

Avhengig av oppsigelser og permisjoner kan det bli ledig vikariat/faste stillinger for lærere og fagarbeidere/assistenter i grunnskolene og voksenopplæringen. For alle stillinger gjelder tilsetting fra 1. august 2019. Søkere oppfordres til å oppgi om de ønsker barnetrinn, ungdomstrinn, eventuelt kombinasjoner, samt minimumsgrense for eventuell deltidsstilling. 

2. Barnehagene Byremo og Konsmo.  

Avhengig av oppsigelser og permisjoner kan det bli ledige vikariat/faste stillinger som pedagogiske ledere og fagarbeidere.  

Krav og ønsker til utdanning 

  • Godkjent pedagogisk utdanning for grunnskole 
  • Godkjent barnehagelærerutdanning 
  • Fagarbeiderutdanning 

Menn oppfordres til å søke for å styrke balansen mellom kjønnene. Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med gjeldende hovedtariffavtale for undervisningspersonell/kommunalt ansatte.  

Ved tilbud om ansettelse vil det kreves framlagt tilfredsstillende politiattest, jf. opplæringsloven § 10-9 og barnehageloven § 19. 

Nærmere opplysninger om stillinger kan fås ved henvendelse til de enkelte skoler og barnehager. 

NB: Søkere til stillinger i Audnedal kommune må søke elektronisk.  

Vitnemål og attester tas kun med ved innkalling til intervju.   

Søkere kan bli offentliggjort på offentlig søkerliste.  

Søknadsfrist: 24. februar 2019 

 

Søknadsskjema for lærere

Søknadsskjema øvrige stillinger stillinger

SØKNADSSKJEMA LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG LÆRERSTILLING

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

fra kr. 60.000 - 80.000 
 fra kr. 60.000-125.000
(NB! se også nye reguleringsplaner under utarbeidelse)

Reguleringsplaner med nye tomter:

Reguleringsplan for Byremo sentrum 

Reguleringsplan for Konsmo sentrum

 

Reguleringsplan for Storkemoen, Konsmo (kontakt Konsmohus, tlf 38 28 13 00, e-post: )

Andre eldre reguleringsplaner med ledige tomter:

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  På forespørsel  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   På forespørsel  Jørgen Helle -  918 35 911

Nye reguleringsplaner under utarbeidelse (her må det tas forbehold om endringer i tomter):

Reguleringsplan for Lindåsen

Reguleringsplan for Lunden

Reguleringsplan for Helle – Øydneskleiv

For spørsmål om planarbeid, ta kontakt med Kari Røynlid, e-post:

Tomter i uregulerte områder:

Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers søke om å få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknad. Søknaden må då behandles etter jordloven (§12) og plan- og bygningsloven (§19) i LNF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 

 

Avlastningsopphold

Skrevet av Hallgeir Fiddan . Publisert . Sist endret . i kategorien Omsorgstjenester

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Avlastningsopphold er opphold som gis for å avlaste den som daglig yter pleie og omsorg eller har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning gis for å hindre utmatting hos omsorgsgiveren og gi mulighet for regelmessig fritid og ferie.

Tjenesten tildeles etter Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 6d

Tilbud om avlastning gis på Audnedal omsorgssenter.

Pris: Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.

Kriterier:
Personer som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet av lengre varighet. Momenter som kan tas i betraktning er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.