Søk - Innhold
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Dokumenter
Nettlenker
Kalenderhendelser
Lag og foreninger
  1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter

Lyst på sommerjobb i Audnedal?

Det Gamle Posthuset har ledig to stillinger som sommerguider sesongen 2019.

Hjelp for pårørende etter rasulykka i Ås…

Dersom du har behov for å snakke med nokon etter rasulykka, så kan desse personane kontaktast: Grete Bortelid, kriseteamet Åseral, tlf 90501335 Siv Jordbruen...

SFO søknadsfrist 1.mars

Vi minner om søknadsfristen til skolefritidsordningen (SFO) som er 1.mars, for både Konsmo skole og Byremo barneskole. Søknadsskjema finner du her  Mer info om SFO finner du...

Ledige stillinger i skole og barnehage

Søknadsskjema for lærere Søknadsskjema øvrige stillinger stillinger   Skole- og barnehageåret 2019/20 i Audnedal kommune  Audnedal kommune arbeider akt...

Valg 2019

Informasjon Audnedal og Lyngdal slås sammen til en kommune fra 1.1. 2020. Men valget i 2019 gjennomføres som om Audnedal og Lyngdal allerede er én kommune – heretter kalt Lyngdal ...

Skatteoppkreveren i Audnedal flyttes fra…

Som et ledd i den forestående kommunesammenslåingen så er det inngått avtale om en samordning av skatteoppkreverfunksjon mellom Audnedal og Lyngdal kommune fra 1. januar 2019. Ska...

Bestill legetime på nett

Audnedal legekontor - nå kan legetimen bestilles på nettet

Rentefrie investeringslån til landbruk o…

Kommunestyret vedtok i sitt møte 13. desember 2018 å innføre en ordning med rentefrie investeringslån til landbruk og andre næringsvirksomheter med søknadsfrist i 2019. Det er avsa...

Betalingssatsene og gebyrene for 2019

Betalingssatsene og gebyrene for 2019 er fastsatt av kommunestyret i møtet 13.012.2018. Her kan du se en oversikt over disse. Du finner dem også på via linken på framsida {phocado...

Vedtatt budsjett 2019

Kommunestyret har vedtatt budsjettet for 2019. Her kan du se behandling og vedtak i saken samt rådmannens budsjettdokument oppdatert med vedtaket til kommunestyret. {phocadownload...

Nye veinavn i Nye Lyngdal

Følgende veier får nytt navn etter vedtaket i Tjenesteutvalget den 22.11.2018 Moneveien endres til Monebakken Lølandsveien endres til Lølandslonveien Neseveien endres til Neset ...

Personvernombud

Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere. Personvernombud i Audnedal kommune er Birger Abrahamsen. Han kan kontakt...

Digihjelp-midler til Audnedal

Gode nyheter for biblioteket i Audnedal og kommunens innbyggere som har behov for veiledning innen digital kompetanse. ...

Meld deg på Gratis Foreldrekurs

Har du barn og ønsker verktøy i rollen din som forelder? Vi starter i Januar opp med kurs i Trygghetssirkelen(COS-Circle of security).

Informasjon om pakkeforløp for psykisk h…

  Hva er pakkeforløp? Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig venteti...

Første storkontrakt for nye Lyngdal sign…

  Aspit AS har signert en historisk avtale med nye Lyngdal kommune om IKT-drift.

Opptak fra møtet i Fellesnemda 22.11.201…

Her ser du opptaket fra møtet i fellesnemnd nye Lyngdal torsdag 22. november.

Rådmannens budsjettforslag

Her følger rådmannens forslag til Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019. Disse ble presentert i kommunestyremøtet torsdag 08.11.2018. Vedlagt er også presentasjonen som ble...

Søknad om reisestøtte for studenter

Bakgrunn for ordningen Det er ønskelig for Audnedal kommune å beholde de unge bosatt i kommunen så lenge de studerer. Det gir dem stemmerett ved lokalvalg. Dette er viktig slik at ...

Slik skjuler du deg for annonsører

Stadig flere nettsteder deler informasjon om deg med store, internasjonale selskaper når du surfer på nettet. Dette kan du gjøre for å gjemme deg.

Klikk på lenkene under for:

INFOEN 

KALENDER FOR LAG og FORENINGER

Lyst på sommerjobb i Audnedal?

Det Gamle Posthuset har ledig to stillinger som sommerguider sesongen 2019.

Les mer …

Ledige stillinger i skole og barnehage

Søknadsskjema for lærere

Søknadsskjema øvrige stillinger stillinger

 

Skole- og barnehageåret 2019/20 i Audnedal kommune 

Audnedal kommune arbeider aktivt med utviklingsarbeid både i skoler og barnehager. Det kan bli ledige stillinger for skole- og barnehageåret 2019-20 og vi vil på denne måten prøve å rekruttere flere dyktige, engasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere.

1. Undervisningsstillinger i grunnskolene og voksenopplæringen.  

Avhengig av oppsigelser og permisjoner kan det bli ledig vikariat/faste stillinger for lærere og fagarbeidere/assistenter i grunnskolene og voksenopplæringen. For alle stillinger gjelder tilsetting fra 1. august 2019. Søkere oppfordres til å oppgi om de ønsker barnetrinn, ungdomstrinn, eventuelt kombinasjoner, samt minimumsgrense for eventuell deltidsstilling. 

2. Barnehagene Byremo og Konsmo.  

Avhengig av oppsigelser og permisjoner kan det bli ledige vikariat/faste stillinger som pedagogiske ledere og fagarbeidere.  

Krav og ønsker til utdanning 

  • Godkjent pedagogisk utdanning for grunnskole 
  • Godkjent barnehagelærerutdanning 
  • Fagarbeiderutdanning 

Menn oppfordres til å søke for å styrke balansen mellom kjønnene. Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med gjeldende hovedtariffavtale for undervisningspersonell/kommunalt ansatte.  

Ved tilbud om ansettelse vil det kreves framlagt tilfredsstillende politiattest, jf. opplæringsloven § 10-9 og barnehageloven § 19. 

Nærmere opplysninger om stillinger kan fås ved henvendelse til de enkelte skoler og barnehager. 

NB: Søkere til stillinger i Audnedal kommune må søke elektronisk.  

Vitnemål og attester tas kun med ved innkalling til intervju.   

Søkere kan bli offentliggjort på offentlig søkerliste.  

Søknadsfrist: 24. februar 2019 

 

Søknadsskjema for lærere

Søknadsskjema øvrige stillinger stillinger

SØKNADSSKJEMA LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG LÆRERSTILLING

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

fra kr. 60.000 - 80.000 
 fra kr. 60.000-125.000
(NB! se også nye reguleringsplaner under utarbeidelse)

Reguleringsplaner med nye tomter:

Reguleringsplan for Byremo sentrum 

Reguleringsplan for Konsmo sentrum

 

Reguleringsplan for Storkemoen, Konsmo (kontakt Konsmohus, tlf 38 28 13 00, e-post: )

Andre eldre reguleringsplaner med ledige tomter:

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  På forespørsel  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   På forespørsel  Jørgen Helle -  918 35 911

Nye reguleringsplaner under utarbeidelse (her må det tas forbehold om endringer i tomter):

Reguleringsplan for Lindåsen

Reguleringsplan for Lunden

Reguleringsplan for Helle – Øydneskleiv

For spørsmål om planarbeid, ta kontakt med Kari Røynlid, e-post:

Tomter i uregulerte områder:

Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers søke om å få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknad. Søknaden må då behandles etter jordloven (§12) og plan- og bygningsloven (§19) i LNF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 

 

Lavest arbeidsledighet i Vest-Agder

Skrevet av Hallgeir Fiddan . Publisert . Sist endret . i kategorien Norges beste kommune

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Svak nedgang i ledigheten i Vest-Agder
Den siste måneden har det vært en liten nedgang i ledigheten i Vest-Agder. Det er nå 2394 personer som er helt arbeidsledige i Vest-Agder, noe som utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er 30 færre personer enn ved utgangen av forrige måned.

- Den siste måneden har vi sett en økning i antall permitteringer, spesielt i bygg- og anleggsbransjen. Det er 64 flere personer som er permitterte ved utgangen av november enn for én måned siden. Samtidig er det i dag 181 færre permitterte i Vest-Agder enn det var på samme tid i fjor. Vi ser at har blitt noen flere ledige menn, mens det har vært en reduksjon i ledigheten blant kvinner i november måned. Varehandelen tar seg opp på denne tiden av året, noe som har størst konsekvenser for sysselsettingen av kvinner, sier avdelingsdirektør ved NAV Vest-Agder Per Lund.

Det har vært en liten reduksjon i antallet utlyste stillinger i løpet av november. Det er i dag 490 utlyste stillinger i Vest-Agder, mens det ved utgangen av oktober var 497.

Ledigheten fordelt på bransjer
Blant de 2394 helt arbeidsledige i Vest-Agder er det flest ledige med bakgrunn innen bygg og anlegg (395), butikk- og salgsarbeid (307) og industriarbeid (249).
- Deler av bygg- og anleggssektoren opplever for tiden en mindre oppdragsmengde, noe som gir dem økte utfordringer. Samtidig ser vi en reduksjon i ledigheten blant dem med bakgrunn innen butikk- og salgsarbeid, fortsetter Lund.

Av de 2394 helt ledige i Vest-Agder er det 1389 menn og 1005 kvinner.

Ved utgangen av november var 604 personer i ordinære arbeidsmarkedstiltak i Vest-Agder.

Variasjoner blant kommunene
I fylket er det for øyeblikket høyest ledighet i Kristiansand, som har 3,1 prosent ledighet. Så følger Songdalen med 3,0 prosent, mens Søgne og Vennesla begge har 2,6 prosent ledighet. Lavest ledighet i november 2013 finner vi i Audnedal med 0,8 prosent ledighet, Sirdal med 0,9 prosent, Hægebostad med 1,2 prosent, mens Lyngdal ved utgangen av november er nede i en ledighet på 1,3 prosent.

Helt ledige
Av de 2394 ledige i Vest-Agder er det 1005 kvinner og 1389 menn. De 2394 ledige utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Sammenliknet med for 1 år siden har det vært en nedgang i ledigheten på 5 prosent i Vest-Agder. Omregnet i personer betyr det 120 færre ledige nå enn på samme tid i 2012.

Ungdomsledigheten
Det er nå registrert 95 helt ledige ungdommer under 20 år i Vest-Agder. Dette er en nedgang på 13 personer fra oktober 2013, og er 6 færre enn for 1 år siden. Av de ledige ungdommene har 11 vært ledige mer enn 6 måneder.

Variasjoner i ledighet mellom kommunene
I fylket er det for øyeblikket høyest ledighet i Kristiansand med 3,1 prosent ledighet. Så følger Songdalen md 3,0 prosent, mens Søgne og Vennesla begge har 2,6 prosent ledighet. Lavest ledighet ved utgangen av november 2013 finner vi i Audnedal med 0,8 prosent ledige, deretter Sirdal med 0,9 prosent, Hægebostad med 1,2, mens Lyngdal ved utgangen av november er nede i en ledighet på 1,3 prosent.

Permitterte
Blant de arbeidsledige er det 93 permitterte. Dette er en økning på 64 personer i løpet av november, men det er samtidig 181 færre enn for et år siden. I tillegg er det i dag 49 personer som er delvis permitterte. Det siste tallet er ikke med i ledighetstallet.

Antall offentliggjorte stillinger
Antall offentliggjorte stillinger i Vest-Agder var ved utgangen av november 490, sammenlignet med 497 ved utgangen av oktober. På landsbasis er det utlyst 14 677 ledige stillinger.