Søk - Innhold
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Dokumenter
Nettlenker
Kalenderhendelser
  1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter

Rådmannens budsjettforslag

Her følger rådmannens forslag til Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019. Disse ble presentert i kommunestyremøtet torsdag 08.11.2018. Vedlagt er også presentasjonen som ble...

Søknad om reisestøtte for studenter

Bakgrunn for ordningen Det er ønskelig for Audnedal kommune å beholde de unge bosatt i kommunen så lenge de studerer. Det gir dem stemmerett ved lokalvalg. Dette er viktig slik at ...

Ny fastlege i Audnedal kommune

Tor Jakob Rørvik er ansatt som ny fastlege i Audnedal kommune. Han starter 29.11.18 og han vil da overta alle pasientene på lista til Trine Nordstrøm. Trine Nordstrøm sin siste dag...

Samlet seg om nytt kommunevåpen

Fellesnemnda for nye Lyngdal samlet seg torsdag om forslag til nytt kommunevåpen for den nye kommunen.

SÅNN BLIR NYE LYNGDAL KOMMUNE

Forslaget til administrativ organisering i nye Lyngdal kommune er nå klart. Her kan du se kartet.

Søk om næringsmidler

Det kan søkes om tilskudd fortløpende gjennom året, og første bevilgningsmøte er 1.november Den årlige rammen er på 350.000 kr. Det er utarbeidet en oversikt over hva som skal med ...

GLEDER I TRAVLE HVERDAGER

Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral samarbeider om å arrangere LEVEL:START et kurs for småbarnsforeldre. Kontakt Irlin Frigstad i Audnedal for mer informasjon og se inf...

Avduking av flypropellen

Søndag 16. september kl 13.00 blir det avduking av flypropellen på Konsmo. Propellen får enpermanent plass i Konsmo sentrum, og blir kommunens viktigste minnesmerke fra 2. verdensk...

Ny informasjonsbrosjyre på vei

En ny informasjonsbrosjyre om nye Lyngdal kommune distribueres i uken før påske til alle husstander i Audnedal og Lyngdal. Pass på så du ikke kaster den! Den inneholder blant anne...

Båndtvang for hund

Marnardal og Audnedal kommuner innfører nå ekstraordinær båndtvang for hund gjeldende fra 27.02.2018. Nærmere opplysninger om forskriften går frem av de vedlagte dokumentene. ...

På tide med digital postkasse?

Audnedal ønsker å tilby sikker og enkel digital postgang til de som ønsker det. Derfor innfører vi nå digital post for enda flere tjenester, og fremover blir dette altså tilgjengel...

Folkehelseoversikten 2017

Her ligger oppdatert folkehelseoverikt for 2017.

Politisk organisering i Nye Lyngdal

Torsdag 8.februar avholdes det et arbeidsmøte vedrørende den poitiske organiiseringen i den nye kommunen. Arbeidsmøtet har to formål: Hva er viktig for Nye Lyngdal? Hvilke muli...

NÅ KAN DU SØKE «BLI KJENT»-MIDLER

Planlegger du i løpet av 2018 aktiviteter som involverer både lyngdøler og audnedøler? Da kan du søke støtte fra nye Lyngdal kommune.

Barnehagenes hovedopptak

Nå er det tid for hovedopptak i Audnedals barnehager. Søknadsfristen er 15.februar med oppstart i barnehagen august 2018. Husk å krysse av for ny plass eller endring av eksisteren...

Oppdatering strømsituasjonen

kl 19:00 - Status er nå at strømmen er tilbake på Byremo og Konsmo. Det er fortsatt andre steder i kommunen som ikke har fått strømmen tilbake. Agder Energi arbeider med feilr...

Stor enighet om veivalg i nye Lyngdal

Flere veier med samme navn i Audnedal og Lyngdal må døpes om. Nå har navnekomiteen sagt sitt om hvilke veinavn som bør beholdes hvor.

Kommunal borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. I Audnedal kommune er vigselsrett gitt ordfører og varaordfører. Fra årsskiftet er det ikke lenger mulig å gi...

Nest høyeste folketilvekst av kommunene …

Ifølge de siste beregninger av folketilvekst i 2017, har Audnedal kommune den nest høyeste folketilveksten for kommunene i Vest-Agder.

Rådmannsspørsmålet i nye Lyngdal er avkl…

Nåværende rådmann i Audnedal kommune, Kjell Olav Hæåk, blir tilbudt stillingen som øverste administrative leder også i den nye kommunen.

Klikk på lenkene under for:

INFOEN 

KALENDER FOR LAG og FORENINGER

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

fra kr. 60.000 - 80.000 
 fra kr. 60.000-125.000
(NB! se også nye reguleringsplaner under utarbeidelse)

Reguleringsplaner med nye tomter:

Reguleringsplan for Byremo sentrum 

Reguleringsplan for Konsmo sentrum

 

Reguleringsplan for Storkemoen, Konsmo (kontakt Konsmohus, tlf 38 28 13 00, e-post: )

Andre eldre reguleringsplaner med ledige tomter:

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  På forespørsel  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   På forespørsel  Jørgen Helle -  918 35 911

Nye reguleringsplaner under utarbeidelse (her må det tas forbehold om endringer i tomter):

Reguleringsplan for Lindåsen

Reguleringsplan for Lunden

Reguleringsplan for Helle – Øydneskleiv

For spørsmål om planarbeid, ta kontakt med Kari Røynlid, e-post:

Tomter i uregulerte områder:

Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers søke om å få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknad. Søknaden må då behandles etter jordloven (§12) og plan- og bygningsloven (§19) i LNF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 

 

Lavest arbeidsledighet i Vest-Agder

Skrevet av Hallgeir Fiddan . Publisert . Sist endret . i kategorien Norges beste kommune

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Svak nedgang i ledigheten i Vest-Agder
Den siste måneden har det vært en liten nedgang i ledigheten i Vest-Agder. Det er nå 2394 personer som er helt arbeidsledige i Vest-Agder, noe som utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er 30 færre personer enn ved utgangen av forrige måned.

- Den siste måneden har vi sett en økning i antall permitteringer, spesielt i bygg- og anleggsbransjen. Det er 64 flere personer som er permitterte ved utgangen av november enn for én måned siden. Samtidig er det i dag 181 færre permitterte i Vest-Agder enn det var på samme tid i fjor. Vi ser at har blitt noen flere ledige menn, mens det har vært en reduksjon i ledigheten blant kvinner i november måned. Varehandelen tar seg opp på denne tiden av året, noe som har størst konsekvenser for sysselsettingen av kvinner, sier avdelingsdirektør ved NAV Vest-Agder Per Lund.

Det har vært en liten reduksjon i antallet utlyste stillinger i løpet av november. Det er i dag 490 utlyste stillinger i Vest-Agder, mens det ved utgangen av oktober var 497.

Ledigheten fordelt på bransjer
Blant de 2394 helt arbeidsledige i Vest-Agder er det flest ledige med bakgrunn innen bygg og anlegg (395), butikk- og salgsarbeid (307) og industriarbeid (249).
- Deler av bygg- og anleggssektoren opplever for tiden en mindre oppdragsmengde, noe som gir dem økte utfordringer. Samtidig ser vi en reduksjon i ledigheten blant dem med bakgrunn innen butikk- og salgsarbeid, fortsetter Lund.

Av de 2394 helt ledige i Vest-Agder er det 1389 menn og 1005 kvinner.

Ved utgangen av november var 604 personer i ordinære arbeidsmarkedstiltak i Vest-Agder.

Variasjoner blant kommunene
I fylket er det for øyeblikket høyest ledighet i Kristiansand, som har 3,1 prosent ledighet. Så følger Songdalen med 3,0 prosent, mens Søgne og Vennesla begge har 2,6 prosent ledighet. Lavest ledighet i november 2013 finner vi i Audnedal med 0,8 prosent ledighet, Sirdal med 0,9 prosent, Hægebostad med 1,2 prosent, mens Lyngdal ved utgangen av november er nede i en ledighet på 1,3 prosent.

Helt ledige
Av de 2394 ledige i Vest-Agder er det 1005 kvinner og 1389 menn. De 2394 ledige utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Sammenliknet med for 1 år siden har det vært en nedgang i ledigheten på 5 prosent i Vest-Agder. Omregnet i personer betyr det 120 færre ledige nå enn på samme tid i 2012.

Ungdomsledigheten
Det er nå registrert 95 helt ledige ungdommer under 20 år i Vest-Agder. Dette er en nedgang på 13 personer fra oktober 2013, og er 6 færre enn for 1 år siden. Av de ledige ungdommene har 11 vært ledige mer enn 6 måneder.

Variasjoner i ledighet mellom kommunene
I fylket er det for øyeblikket høyest ledighet i Kristiansand med 3,1 prosent ledighet. Så følger Songdalen md 3,0 prosent, mens Søgne og Vennesla begge har 2,6 prosent ledighet. Lavest ledighet ved utgangen av november 2013 finner vi i Audnedal med 0,8 prosent ledige, deretter Sirdal med 0,9 prosent, Hægebostad med 1,2, mens Lyngdal ved utgangen av november er nede i en ledighet på 1,3 prosent.

Permitterte
Blant de arbeidsledige er det 93 permitterte. Dette er en økning på 64 personer i løpet av november, men det er samtidig 181 færre enn for et år siden. I tillegg er det i dag 49 personer som er delvis permitterte. Det siste tallet er ikke med i ledighetstallet.

Antall offentliggjorte stillinger
Antall offentliggjorte stillinger i Vest-Agder var ved utgangen av november 490, sammenlignet med 497 ved utgangen av oktober. På landsbasis er det utlyst 14 677 ledige stillinger.