Formannskap

Publisert . Sist endret . i kategorien Formannskap

Kommunestyret velger selv et Formannskap på 5 medlemmer. Ihht Kommunelovens § skal formannskapet behandle økonomiplan og budsjett. Utover det så er det kommunestyret som fastsetter formannskapets arbeidsområde.

Innkalling og protokoll (velg riktig dato) finner du under innsynsmodulen og politiske møter.

 

Se komplett liste (med kontaktinformasjon) under