Kommunestyresalen

Forliksrådet

Publisert . Sist endret . i kategorien Forliksrådet

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er både meklingsinstans og domstol. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen. Les mer på www.regjeringen.no
 
Forliksrådet fra og med 01.01.2013:
Forliksrådet i Lindesnesregionen
c/o Mandal politistasjon
PB 144
4502 Mandal
 
Telefon 38 27 95 00 
Telefaks 38 27 95 01