Planprogram for kommuneplan for Lyngdal legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Publisert . Sist endret . i kategorien Den nye kommunen - Audnedal og Lyngdal

Fra 1.1.2020 er Lyngdal og Audnedal slått sammen til en ny kommune. Med de beste fra de to gamle kommunene, skal en ny kommune bygges.

Kommuneplanen er et av kommunens viktigste verktøy for langsiktig og helhetlig samfunnsplanlegging.

pdfPlanprogram_Nye_Lyngdal_-.pdf

Planprogrammet omfatter tidlig fase av kommuneplanprosessen og er et program for gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet skal redegjøre for formålet og forutsetningene for planarbeidet, tema og satsingsområder, utredningsbehov (arealdel), og plan for medvirkning.

Innspill til planprogram for kommuneplan kan sendes til Innen 21.11.2019

Innspill merkes: Innspill kommuneplan sak 2018/1747