HØRING – LOKALE FORSKRIFTER OG GEBYRER FOR NYE LYNGDAL KOMMUNE

Publisert . Sist endret . i kategorien Den nye kommunen - Audnedal og Lyngdal

Det er utarbeidet forslag til forskrifter og gebyrregulativer for flere områder i nye Lyngdal kommune gjeldende fra 1.1.2020.

Dette gjelder både vann og avløp, feiing og tilsyn med fyringsanlegg, slam, plan og byggesak, oppmåling og eierseksjonering, forurensing, renovasjon og lokale politivedtekter.

Forskriftene legges nå ut til høring med høringsfrist 20.8.2019. 

 

Les hele saken og sjekk vedlegg på Lyngdal kommunes nettsider