Opptak fra møtet i Fellesnemda 22.11.2018

Publisert . Sist endret . i kategorien Den nye kommunen - Audnedal og Lyngdal

Her ser du opptaket fra møtet i fellesnemnd nye Lyngdal torsdag 22. november.

Via lenken under kan du se opptaket fra møtet i fellesnemnd nye Lyngdal torsdag 22. november. Blant sakene som ble behandlet var valg av samarbeidspartner for renovasjonstjenesten i den nye kommunen, samt høringer om politidistriktenes organisering og utkast til ny lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Agder fylkeskommune.

Det ble også orientert om IKT-driftsavtalen for nye Lyngdal, om budsjett 2019 og videre økonomiplanlegging og det ble gitt en statusrapport fra prosjektleder om arbeidet med nye Lyngdal, herunder orientering om at den nye kommunens to første kommunalsjefer nå er ansatt.

Se opptak fra møtet her