Prosjektleder Nye Lyngdal

Publisert . Sist endret . i kategorien Den nye kommunen - Audnedal og Lyngdal

AK FuglestadAnn Karin Fuglestad ble 6. juni 2017 ansatt som prosjektleder for reformprosessen nye Lyngdal kommune. Ann Karin er statsviter av fag og har siden 1. januar 2013 vært ansatt i Lyngdal kommune som kommuneplanlegger. Før dette hadde hun i fire år Mandal kommune som arbeidsgiver. Det siste året som leder for utviklingsavdelingen der. Siden 2014 har hun vært tett på reformprosessen, blant annet som sekretær for interimnemnda. Nå er hun gitt oppdraget med å lede det omfattende arbeidet det er å bygge den nye kommunen.

Ann Karin Fuglestad er bosatt i Farsund, og har som tidligere folkevalgt i Kaperbyen inngående kjennskap til politiske prosesser og beslutninger. Hun er dessuten i norgestoppen som bridgespiller. Hun har med andre ord også solide strategiske egenskaper. Noe som sammen med hennes kunnskap om og erfaring fra andre kommuner i regionen utvilsomt også kommer godt med i den jobben hun nå skal utføre.

Slik beskriver hun selv oppdraget og arbeidsoppgavene som ligger foran henne:

«Den 1.1.2020 blir en ny kommune etablert og dagens Audnedal og Lyngdal kommuner opphører. Min hovedoppgave vil være å sørge for at prosessene fram mot ny kommune blir så gode at både innbyggere og ansatte opplever sammenslåingen som positiv. Et viktig suksesskriterium er at de tjenestene som kommunene i dag gir sine innbyggere skal fortsette med like god eller bedre kvalitet. Dette betyr ikke nødvendigvis at vi skal fortsette med alt på samme måte som i dag. Jeg ser på denne prosessen som en mulighet til å fornye og forbedre tjenestene som kommunen skal yte til sine innbyggere. Kommunen er en veldig kompleks organisasjon som skal levere på svært mange ulike områder, så oppgaven som prosjektleder blir krevende. Mye handler om å gjøre ting i riktig rekkefølge og se til at politikere, ansatte, tillitsvalgte og innbyggere involveres på passende tidspunkt. Slik jeg ser det har jeg et stort ansvar for å sikre god informasjon og kommunikasjon gjennom hele prosessen. Alt i alt synes jeg Audnedal og Lyngdal har gjort et modig valg ved å gå for hverandre, og jeg er svært takknemlig for at jeg er gitt tillit til å lede prosessene fram mot sammenslåingstidspunktet. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene for fullt».

Ann Karin Fuglestad tar gjerne imot spørsmål og innspill om prosessen. Du treffer henne på telefon 990 45 480, eller på epost via lenken under:

 

INFORMASJONSBROSJYREN JULI 2017