HISTORISK FELLESSAMLING I KVÅS

Publisert . Sist endret . i kategorien Den nye kommunen - Audnedal og Lyngdal

kvastunetKvåstunet blir arena for en historisk hendelse når det torsdag 15. juni arrangeres felles kommunestyremøte på stedet for Audnedal og Lyngdal.


Med forbehold om Stortingets tilslutning innkaller Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder til felles kommunestyremøte for Audnedal og Lyngdal torsdag 15. juni kl. 18. Møtet finner sted på Kvåstunet i Lyngdal. Denne samlingen er en historisk milepæl i prosessen med å bygge nye Lyngdal kommune.

Møtet er et rent drøftingsmøte, ledet av fylkesmannen. Det skal med andre ord ikke gjøres formelle vedtak i dette møtet. De fattes umiddelbart etter fellesmøtet. Da går de to kommunestyrene hvert til sitt og gjør likelydende formelle og bindende vedtak knyttet til det de er blitt enige om i fellesmøtet. Herunder navn på den nye kommunen, samt mandat og medlemmer i fellesnemnda, som da blir formelt igangsatt og i den videre prosessen kan gjøre bindende vedtak for den nye kommunen. Samlingen på Kvåstunet avsluttes med felles middag.

Etter fellesmøtet sender fylkesmannen brev til Kommunaldepartementet inneholdende grunnlaget som trengs for å utforme den kongelige resolusjonen, som vedtas av Kongen i statsråd.

Men før fellesmøte og kongelig resolusjon, må Stortinget gjøre sitt formelle vedtak om kommunesammenslåing. Dette er det bindende nasjonale vedtaket, og når det er fattet er kommunene Audnedal og Lyngdal vedtatt sammenslått. Signalene så langt er at Stortinget gjør vedtaket torsdag 8. juni. Engangsstøtten på 20,5 millioner kroner blir utbetalt i etterkant av vedtaket.

 

 (artikkel og bilde er hentet fra www.lyngdal.kommune.no)