lyngdal 2 bilde

Grunnet ommlegging til nye nettsider er nettsidene for nye Lyngdal i øyeblikket administrert av Lyngdal kommune. (pr.1.mars 2018)

https://www.lyngdal.kommune.no/kunngjoringer/ny-kommunestruktur1/ 

Audnedal kommune har deltatt i flere utredningsprosjekter for kommunesammenslåing. Den 26.05.16 vedtok Audnedal kommunestyre å slå seg sammen med Lyngdal kommune («Lyngdal 2). Samme dag gjorde kommunestyret i Lyngdal tilsvarende vedtak.

Vedtak i Kommunestyret - 26.05.2016 – sak 41/16:

1.Audnedal kommunestyre vedtar å bygge en ny kommune sammen med Lyngdal kommune.
Den nye kommunen skal være operativ fra 01.01.2020. Dannelsen av den nye kommunen skjer med grunnlag i vedtatt intensjonsavtale.

2.Dersom Hægebostad og/eller Lindesnes kommune innen 30.06.16 tar opp saken igjen og gjør vedtak om at de ønsker sammenslåing i «Lyngdal 3/4», åpnes det for at disse kommunene kan inngå i den nye kommunen med basis i tidligere utarbeidet intensjonsavtale.

3.Under forutsetning av at Lyngdal kommune gjør likelydende vedtak i pkt. 1 og 2, anser Audnedal kommunestyre at sak vedrørende hvem Audnedal kommune skal slå seg sammen med som avsluttet. Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Aust‐ og Vest‐Agder for videre behandling.

Rådmannen har oppsummert prosessen i dokumentet 

lenke miniLes mer om Interimsnemda/fellesnemda her

SE SISTE NYTT I ARTIKLER UNDER eller besøk Facebooksida for "Nye Lyngdal Kommune"

Planprogram for kommuneplan for Lyngdal legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Publisert . Sist endret . i kategorien Den nye kommunen - Audnedal og Lyngdal

Fra 1.1.2020 er Lyngdal og Audnedal slått sammen til en ny kommune. Med de beste fra de to gamle kommunene, skal en ny kommune bygges.

Kommuneplanen er et av kommunens viktigste verktøy for langsiktig og helhetlig samfunnsplanlegging.

pdfPlanprogram_Nye_Lyngdal_-.pdf

Planprogrammet omfatter tidlig fase av kommuneplanprosessen og er et program for gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet skal redegjøre for formålet og forutsetningene for planarbeidet, tema og satsingsområder, utredningsbehov (arealdel), og plan for medvirkning.

Innspill til planprogram for kommuneplan kan sendes til Innen 21.11.2019

Innspill merkes: Innspill kommuneplan sak 2018/1747