Oppsummering fra folkemøtet

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

audnedal topplogo 2012Torsdag 19.februar 2015 var det nytt innbyggermøte om kommunereformen. Vi har gjort en veldig kort oppsummering, og presenterer også tallene fra spørreundersøkelsen som gjort i etterkant av møtet. I bunnen av artikkelen kan du se film fra hele folkemøtet.

Stortinget har som kjent vedtatt at det skal skje en kommunereform. Audnedal kommune utreder derfor flere alternativer for sammenslåing med andre kommuner.

Torsdag 19.februar 2015 var det nytt innbyggermøte om kommunereformen. Agendaen for møtet var en presentasjon av de aktuelle utredningene som Audnedal kommune er en del av:

  • Midtre Agder: Audnedal, Marnardal, Åseral og Hægebostad
  • Nye Lindesnes: Audnedal, Marnardal, Lindesnes og Mandal
  • Lyngdal 5: Audnedal, Hægebostad, Lindesnes, Farsund og Lyngdal

I tillegg ble også mulige økonomiske konsekvenser av å stå utenfor reformen presentert: Audnedal velger å fortsette som egen kommune. Utredninger viste at det er sannsynlig at Audnedal som egen kommune vil få betydelige reduksjoner i inntektene i fremtiden.

Det var satt av god tid i møtet til å stille spørsmål for innbyggerne. Et politisk panel bestående av Odd Arne Ougland, Høyre, Ole Tom Høyland, Senterpartiet, Unni Husøy, Fremskrittspartiet, Eivind Arnt Husøy, Arbeiderpartiet og Reidun Bakken, Kristelig Folkeparti svarte på spørsmålene.

Det ble også gjennomført en spørreundersøkelse blant de som møtte på denne kvelden. De som møtte representerte ikke et tverrsnitt av Audnedals befolkning, og undersøkelsen viser derfor ikke hva Audnedals befolkning mener. Undersøkelsen viser kanskje hva de som er mest interessert og de som har mest kunnskap om kommunereformen mener. På innbyggermøtet var gjennomsnittsalderen relativt høy og det var en stor overvekt av menn på møtet. Besvarelsen inneholdt ikke informasjon om alder og kjønn. Spørreundersøkelsen ble gjennomført etter at møtet var ferdig.

Det var 85 som valgte å svare på spørreundersøkelsen. 24 var fra Byremo, og 61 var fra Konsmo.

Her ser du hva de svarte:

Er du for eller imot sammenslåing av Audnedal kommune med andre kommuner?

Svarene oppgis i prosent.

  Byremo Konsmo Totalt
Antall som svarte: 24 61 85
1: For 70,8 80,4 77,6
2: Imot 29,2 9,8 15,3
3: Vet ikke 0,0 9,8 7,1

 

Forutsatt at Audnedal kommune skal slå seg sammen med andre kommuner, hvilket alternativ tror du vil kunne ivareta innbyggerne i Audnedal på en best mulig måte inn i framtida?

  Byremo Konsmo Totalt
Antall som svarte: 24 61 85
1: Nye Lindesnes 0,0 11,5 8,2
2: Midtre Agder 95,8 47,5 61,2
3: Lyngdal 5 4,2 36,1 27,1
4: Vet ikke 0,0 4,9 3,5

 

Se hele følkemøte på YouTube kanalen vår.