Tilbakemeldingsskjema Konsmo Flerbrukshall

Vi ønsker tilbakemelding på avvik eller feil/mangler i etterkant av deres leie av Flerbrukshallen.
Det vil være til stor hjelp for oss dersom du tar deg tid til å fylle ut denne her.