Søk - Innhold
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Dokumenter
Nettlenker
Kalenderhendelser
Lag og foreninger
  1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter

Audnedal er nå Lyngdal

Dette nettstedet fungerer utelukkende for å ta vare på enkelte elementer som ikke er på plass i Lyngdal kommune. Derfor vil ingenting på disse sidene være å regne som gjeldene fra...

Nyttårshilsen fra webredaktør

Kjære alle sammen. I morgen kveld avsluttes et 9 år langt kapittel for meg som web og SoMe redaktør for Audnedal kommune. Det blir både rart og forunderlig. Men det er vel ingen h...

Fra Audnedal 2019 til Lyngdal 2020

Overgangen fra 2019 til 2020 markerer også overgangen til ny kommune for audnedøler og lyngdøler. Fra 1. januar er vi en felles kommune. Det er ikke hvert år at kommuner slår seg s...

Åpningstider i jula

Åpningstider på rådhuset i romjula.   desember: Åpent fra kl. 09.00 – 15.00 desember: Stengt desember: Stengt desember: Stengt desember: Stengt desember: Stengt dese...

Lyngdal kommune endrer åpningstider og o…

Endringene for for den nye kommunen vår har begynt, og her kan du lese om følgende viktige endringer fra 1.1.2020. Her er info om iåpningstider nnbyggertorg på Konsmo, og drop in p...

NYE GÅRDSNUMMER FRA ÅRSSKIFTET

Som en følge av kommunesammenslåingen får eiendommer i Audnedal nye gårdsnummer.

Vedlikehold av vannledningsnettet i Åsen…

Audnedal kommune vil i torsdag 07.11.2019 ca. kl. 11-16 utføre vedlikehold på vannledningsnettet. Dette vil berøre alle abonnenter på Åsen med kommunalt vann. Arbei...

Rådhuset endrer seg

Ny respepsjonsdesk er bare en av mange endringer på rådhuset på Konsmo i disse dager. Det står litt på hodet, og mange av våre ansatte er allerede flyttet til Lyngdal,samt at nye e...

Valgresultat kommunestyret 2019-2023

Her ser du hvilke 35 folkevalgte som i de neste fire årene tar plass i Lyngdal kommunestyre fra 17.oktober 2019. Vi blir ikke en del av Lyngdal før 1.1.2020, så dagens kommunestrye...

STATUS INVESTERINGSTILTAK FRILUFTSLIV

Arbeidet med investeringstiltakene for friluftsliv er i full gang, og vi kan gi dere en statusoppdatering i dag.

Søk om næringsmidler

Det kan søkes om tilskudd fortløpende gjennom året, og første bevilgningsmøte er 1.november Den årlige rammen er på 350.000 kr. Det er utarbeidet en oversikt over hva som skal med ...

Tilgang på norske og utenlandske aviser …

PressReader er en digital tjeneste som gir deg tilgang til norske og utenlandske aviser og tidsskrifter. Tjenesten inneholder komplette digitale utgaver av mer enn 7000 publikasjon...

Vi søker tilkallingsvikarer til skolene

Audnedal kommune søker tilkallingsvikarer og fagarbeidere/assistenter til Byremo Ungdomsskole, Konsmo Barneskole og Byremo barneskole

Nyåpning av Audnedal stasjon

Fredag 30.juni var det åpningsfest på "nye" Audnedal stasjon. Her kan dere se livesendingen vi sendte på facebook + talene etter kakespisingen som dere gikk glipp av under livesend...

Kulturminneplan for AK - 2019-2024

Kulturminneplanen ble vedtatt i kommunestyret forrige uke, og kan leses i sin helhet her.

Bildedokumenteringsprosjekt - Kulturminn…

Audnedal kommune har satt i gang et bildedokumenteringsprosjekt. I forbindelse med kulturminneplanen som skal opp i kommunestyret 20.juni, ønsker vi og samle inn bilder fra så mang...

Godkjente valglister til gjennomsyn

Kommunestyrevalget 2019 - Offisielle valglister - Lyngdal kommune

Mva kompensasjon

Frivillige lag og organisasjoneer kan nå søke om momskompensasjon

Friluftsskolen

Velkommen til aktive dager i naturen! Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, 10–13-år. Frivillig overnatting siste kvelden.

Fortsatt topp 10 i Norge

Audnedal er på 6. plass i den foreløpige utgaven av kommunebarometeret.

Klikk på lenkene under for:

INFOEN 

KALENDER FOR LAG og FORENINGER

Vi søker tilkallingsvikarer til skolene

Audnedal kommune søker tilkallingsvikarer og fagarbeidere/assistenter til Byremo Ungdomsskole, Konsmo Barneskole og Byremo barneskole

Les mer …

SØKNADSSKJEMA LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG STILLING

lenke miniSØKNADSSKJEMA TIL LEDIG LÆRERSTILLING

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

fra kr. 60.000 - 80.000 
 fra kr. 60.000-125.000
(NB! se også nye reguleringsplaner under utarbeidelse)

Reguleringsplaner med nye tomter:

Reguleringsplan for Byremo sentrum 

Reguleringsplan for Konsmo sentrum

 

Reguleringsplan for Storkemoen, Konsmo (kontakt Konsmohus, tlf 38 28 13 00, e-post: )

Andre eldre reguleringsplaner med ledige tomter:

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  På forespørsel  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   På forespørsel  Jørgen Helle -  918 35 911

Nye reguleringsplaner under utarbeidelse (her må det tas forbehold om endringer i tomter):

Reguleringsplan for Lindåsen

Reguleringsplan for Lunden

Reguleringsplan for Helle – Øydneskleiv

For spørsmål om planarbeid, ta kontakt med Kari Røynlid, e-post:

Tomter i uregulerte områder:

Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers søke om å få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknad. Søknaden må då behandles etter jordloven (§12) og plan- og bygningsloven (§19) i LNF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.

 

 

Innbyggerinitiativ

Skrevet av Hallgeir Fiddan . Publisert . Sist endret . i kategorien Innbyggerinitiativ

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Innbyggerinitiativ betyr at du som innbygger i en kommune kan sette politiske spørsmål som du er opptatt av, på den politiske dagsordenen.

Initiativretten er ment som et virkemiddel for å få fremmet nye saker. Initiativretten er ikke ment som en adgang til å få tatt avgjorte saker som man har vært uenige i utfallet av, opp på nytt.

Det er ikke et krav at de som står bak forslaget har stemmerett. Det betyr at forslag kan fremmes også av personer under 18 år.

Hva kan forslaget handle om?
Kommunestyret eller fylkestinget plikter å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.

Krav til antall underskrifter
Et forslag må støttes av minst to prosent av innbyggerne.
2% av Audnedals befolkning utgjør pr. 1.1.2014: 35 personer.

Tidsfrist
Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet.

Tilbakemelding til initiativtakerne
Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. Initiativtakerne må oppgi hvem som er talspersoner for initiativet slik at disse kan underrettes.

Begrensninger i adgang til å fremme forslag på nytt
Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes frem på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet, selv om saken forslaget gjelder ikke har vært tatt opp på bakgrunn av et innbyggerinitiativ.
Det er likevel ingenting i veien for at kommunestyret tar saken opp til ny vurdering - når de måtte ønske det.

Ingen klageadgang
Initiativtakerne har ikke krav på noe bestemt utfall av saken.

Et forslag som er fremmet som innbyggerinitiativ og som blir nedstemt i kommunestyret, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.

Mer info: Veileder - Innbyggerinitiativ

Kommuneloven § 39a (Kommunal- og regionaldepartementet).

Registrering:

Forslag med underskrifter sendes Audnedal kommune

via epost:  

eller pr. post til:

Audnedal kommune, Rådhuset, 4525 Konsmo