Vi søker tilkallingsvikarer til skolene

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Audnedal kommune søker tilkallingsvikarer og fagarbeidere/assistenter til Byremo Ungdomsskole, Konsmo Barneskole og Byremo barneskole

 SØKNADSSKJEMA TILKALLINGSVIKARER

SØKNADSSKJEMA FAGARBEIDERE/ASSISTENTER

Arbeidssted: Byremo ungdomsskole, Konsmo barneskole, Byremo Barneskole

Kontaktperson Byremo ungdomsskole: Merkantil Mary Ann Vestøl 91338371

Kontaktperson Byremo barneskole: Enhetsleder Jan Fredrik Kirkedam, tlf. 41028899

Kontaktperson Konsmo skole: Enhetsleder Susan Furrebøe, tlf. 95977382

Søknadsfrist: 31.12.2019


Om arbeidsgiveren:

Audnedal kommune ligger sentralt i Vest-Agder og har ca. 1770 innbyggere. Med sin beliggenhet er avstanden kort til både strand og hei, enten en bruker bil eller tog. Foruten full barnehagedekning har kommunen et godt utdanningstilbud og høy kvalitet på våre helse- sosial og omsorgstjenester. For å bli mer kjent med kommunen se www.audnedal.kommune.no

Audnedal kommune og Lyngdal kommune er vedtatt sammenslått fra 01.01.2020. Det kan i den forbindelse bli endringer i organisasjonsstruktur, ansvar og oppgaver.

Om stillingen:

Byremo ungdomsskole, Konsmo skole og Byremo barneskole søker nå etter tilkallingsvikarer både som lærer og som fagarbeider/assistent for høsten 2019. 

Kommunen har et stabilt personale i skoler og barnehager, men fra tid til annen vil det være behov for nye tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som kan kontaktes når det er nødvendig.

Kvalifikasjoner:

Avhengig av stillingskategori. God opplæring, faglig oppfølging og veiledning gis av erfarne fagpersoner i tjenesten. Ved tilbud om ansettelse vil det kreves framlagt tilfredsstillende politiattest. Jf. Opplæringsloven §10-9 eller barnehagelovens § 19.

Annen informasjon:

For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Lønn og eventuelt tilsetting etter kommunale avtaler og gjeldende tariff.

Vitnemål og attester tas kun med ved innkalling til intervju.

Søknaden er kun gyldig fram til 31.12.19.

Etter den tid kreves ny søknad dersom man er interessert i å stå som søker i kommunen. Søkere som blir benyttet, kontaktes direkte av skolene.

NB!! På grunn av det store antall vikarsøkere vi vanligvis får, kan vi dessverre ikke følge opp med eget brev/tilbakemelding til de som ikke blir benyttet som vikar. Vi håper på forståelse for dette. NB!!! Denne søknaden er ikke til erstatning for søknader til konkrete stillinger som lyses ut.

Så vennligst følg med på kommunens hjemmeside under ledige stillinger, eller i avisene

SØKNADSFRIST: Fortløpende

Søkere til stillinger i Audnedal kommune forventes å søke elektronisk. For mer informasjon, gå til http://audnedal.kommune.no/aktuelt/ledige-stillinger Eventuell hjelp til søknad kan fås på servicekontoret.