Vikariater og studentstillinger i omsorgstjenestene

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

 Audnedal kommune har flere ledige vikariater og studentstillinger i omsorgstjenestene med søknadfrist 5.august.

SØKNADSSKJEMA

 

Stillingstittel: Audnedal kommune har flere ledige vikariater og studentstillinger i omsorgstjenestene

Arbeidssted: Audnedal kommune, Audnedal bo- og dagsenter (habilitering), Audnedal omsorgssenter og hjemmesykepleien

Kontaktperson: Kari Slettan Enhetsleder Audnedal bo- og dagsenter. Arnhild Urevatn Enhetsleder Audnedal Omsorgssenter og hjemmesykepleie

Søknadsfrist: 05.08.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Om arbeidsgiveren

Audnedal kommune ligger sentralt i Vest-Agder og har ca. 1770 innbyggere. Med sin beliggenhet er avstanden kort til både strand og hei, enten en bruker bil eller tog. Foruten full barnehagedekning har kommunen et godt utdanningstilbud og høy kvalitet på våre helse- sosial og omsorgstjenester. For å bli mer kjent med kommunen se www.audnedal.kommune.no

Audnedal kommune og Lyngdal kommune er vedtatt sammenslått fra 01.01.2020. Det kan i den forbindelse bli endringer i organisasjonsstruktur, ansvar og oppgaver.

Om stillingene

Hjemmesykepleien og Audnedal omsorgssenter på Byremo i Audnedal kommune har følgende ledige stillinger:

 • Helsefagarbeider 50% fast stilling, hvor av 30 % er i fast turnus,20 % er som fast vikar. Stillingen innebærer jobb 3 av 6 helger på 6 uker.
 • Helsefagarbeider 50% fast stilling, hvor 25 % er i fast turnus, 25 % fast vikar . Stillingen innebærer jobb annen hver helg.
 • Helsefagarbeider 50% stilling hvor av 17,37% er fast turnus og 32,63 % er fast vikar ved Audnedal omsorgssenter.
 • Sykepleier/vernepleierstudent 19,72%, ved hjemmesykepleien. Egen avtale knyttet til avlønning og bonusordning som blir brukt i lyngdal kommune vil bli gjeldende for denne stillingen.

Audnedal bo- og dagsenter(habilitering) har følgende ledige stillinger:

 • Miljøterapeut vikariat 83,8% ved Audnedal bo- og dagsenter (habilitering).
 • Helsefagarbeider vikariat 22.65% 3 hver helg, vikariat ut 2019 (inkl. 2 personalmøter og 1 dagvakt på 12 uker), ved Audnedal bo- og dagsenter (habilitering)
 • Helsefagarbeider 38 % fast stilling. Stillingen innebærer nattevakter midt i uka og langvakter på dag/kveld 6. hver helg.
 • Helsefagarbeider 10,39 % midlertidig ut året. Stillingen er ei helgestilling 4. hver helg (lørdag og søndag) på Avlastninga.

Tiltredelse vil i hovedsak være etter fellesferien, men her kan det være et tidligere behov.

Krav til stillingene

 • Sykepleier og vernepleierstudenter kan søke på studentstillinger
 • Autorisert helsefagarbeider
 • Autorisert vernepleier for miljøterapeutstillingen

Ønsker at du har

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje til å stå på

 

Vi kan tilby

 • En spennende og variert arbeidsdag med utfordrende oppgaver i en kommune med stor aktivitet og vekst.
 • Du vil inngå i et dynamisk og travelt, men godt arbeidsmiljø.
 • Lønn ihht. Tariff

Studenter (som går på relevant 3. årig helsefagligutdanning og tilsettes innen omsorgstjeneste, samt barnehagelærer, som tilsettes innen barnehage og SFO) som tilbys arbeid under utdanning (fast og vikar) avlønnes normalt som følger:

- 1-års-student lønnes som assistent

- 2-års-student lønnes tilsvarende begynnerlønn for fagarbeidere (ved bestått 60 studiepoeng)

- 3-års-student lønnes tilsvarende begynnerlønn for høyskoleutdannet (ved bestått 120 studiepoeng)

Syke- og vernepleierstudenter som inngår avtale om 6 ukers sommerjobb i 75-100 % stilling i tillegg til fast helgestilling i omsorgstjenestene. Ordningen blir gjeldende fra sommeren 2020 i Nye Lyngdal kommune:

- sommerjobb etter at en har bestått 60 studiepoeng gir kr. 15 000 i bonus

- sommerjobb etter at en har bestått 120 studiepoeng gir kr. 17 000 i bonus

- sommerjobb etter at en har bestått 180 studiepoeng gir kr. 25 000 i bonus

Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med kopier av vitnemål og attester, samt navn og telefonnummer til to referanser. For mer informasjon, ta kontakt med Evelyn Smedsland i organisasjonsavdelingen på tlf: 90876276.

For hjemmesykepleien må søker ha sertifikat for personbil, som hjemmehjelp må en disponere privat bil.

Politiattest må fremlegges for alle stillinger hvor det ytes helse- og omsorgstjenester.

For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Søknadsfrist: 05.08.2019

 

Vi oppfordrer alle til å benytte elektronisk søknadsskjema til stillinger i Audnedal kommune.