Arbeide med nytt dagtilbud for demenspasienter?

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Ledig ca. 20 % fast stilling til utvidet dagtilbud for hjemmeboende personer med demens. (Intern utlysning i Audnedal kommune) 

SØKNADSSKJEMA

Audnedal kommune skal i samarbeid med frivilligsentralen i Audnedal utvide et nytt dagtilbud for hjemmeboende personer med demens. Tilbudet planlegges oppstart så raskt som mulig med ambulerende hjemmebesøk en dag pr. uke. Arbeidstid er normalt på dagtid fra kl. 09.00 – 16.00 for turnusarbeider evt. 09-1630 for dagarbeider. Det kan bli aktuelt med noe arbeid til andre tider. Stillingen er for tiden lagt under enhetsleder Audnedal omsorgssenter som nærmeste overordnede. Den som tilsettes har sammen med leder frivilligsentralen/fagkoordinator ansvaret for å planlegge og drifte aktiviteter ved dagtilbudet. Den som tilsettes må kunne disponere bil, for hjemmebesøk og evt kjøre til ulike aktiviteter tilpasset den enkelte bruker. Det ytes bilgodtgjørelse etter Statens reiseregulativ. 

Hvem kan søke: 

-Fast ansatte i Audnedal kommune som ønsker å utvide stillingen, jf. arbeidsmiljøloven §14.3.(1) 

-Fast ansatte i 100% stilling som av helsemessige årsaker har behov for tilrettelegging pga redusert arbeidsevne/attføring/omplassering jf. Arbeidsmiljøloven§ 4-6. 

Kvalifikasjoner/utdanning: 

Sykepleier/helsefagarbeider med gjennomført demensomsorgens ABC og/eller miljøbehandlingens ABC. 

Sykepleier blir prioritert for å få en tverrfaglighet i teamet. 

Det er ønskelig at den som tilsettes har erfaring fra arbeid med personer med demens 

Ved ansettelse i stillingen legges det stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, fleksibilitet og gode samarbeidsevner. Du må være initiativrik, kunne jobbe selvstendig og være kreativ.  

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Søknader sendes elektronisk. Søknadsskjema finner du på www.audnedal.kommune.no

Søknadsfrist  5.8.2019. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Audnedal omsorgssenter Arnhild H. Urevatn på tlf: 952 21 507 eller Bjørg Hamran tlf. 94158519.