Audnedal Framover

UTBYGGINGSAVTALER

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

OFFENTLIG ETTERSYN – BRUK OG INNHOLD I UTBYGGINGSAVTALER

Driftsutvalget i Audnedal kommune vedtok i møte den 29.01.2013 å legge ut forslag til prinsippvedtak for bruk og innhold i utbyggingsavtaler til offentlig ettersyn, jf. Plan og bygningslovens § 17-2.