Audnedal Framover

Minsak.no

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

minsak-noDen 30.januar i år åpnet Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) en egen nettportal for innbyggerinitiativ slik den er omtalt i § 39a i kommuneloven. Nettportalen vil gjøre det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerinitiativ elektronisk.

Fuglestveit - Sveindal fv. 42

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Audnedal framover logoMelding om godkjent reguleringsplan for fv. 42, Fuglestveit -
Sveindal.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Audnedal kommunestyre i møte den 11.04.13, sak 11/13, reguleringsplan for fv. 42, Fugletveit - Sveindal.

Folkemøte

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

audnedal framover logo-ny2Ordfører inviterer på vegne av kommunestyret til folkemøte onsdag 24.april for å informere om den pågående utredning om organisering av tjenestetilbudet i helse, sosial og omsorg (HSO).

HSO utredning

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

audnedal framover logo-ny2Her kan lese utredningen om omstruktureringen som er sendt på høring til aktuelle organisasjoner. Du kan også laste ned hele rapporten og de foreslåtte tegningene i bunnen av denne artikkelen.